Schulden

Schulden

Meer dan 1 miljoen huishoudens heeft tenminste één betalingsachterstand. Bij een half miljoen huishoudens is er sprake van ernstige schulden. Bij drie op de vijf bedrijven werken mensen met geldproblemen, dat blijkt uit het onderzoek van het Nibud. En die problemen hebben een negatieve invloed op het functioneren van deze werknemers. Maar wat kan een werkgever daar aan doen? 

Impact

Schulden hebben impact op iemands leven volgens Arjan Vliegenthart, directeur Nibud. Door geldzorgen zijn mensen minder effectief op hun werk. “Eén van de bevindingen is dat de arbeidsproductiviteit afneemt als iemand schulden heeft. Mensen zijn sneller ziek of ze zijn er met hun gedachte niet bij.” Daarnaast kunnen mensen met geldproblemen minder goed plannen en minder goed rationele besluiten nemen.

In kaart brengen

Werkgevers hebben niet altijd door wanneer een werknemer in de schulden zit, omdat een werknemer niet snel naar de werkgever stapt om zijn of haar verhaal te delen. Ron Steenkuijl, directeur corporate affairs van ADG Dienstengroep geeft enkele signalen waarop een werkgever moet letten om dat in kaart te brengen. “Werknemers met schulden zijn per jaar zeven dagen meer ziek dan iemand zonder schulden.” Daarnaast kan het zijn dat het IQ  van de werknemer lager wordt door de stress waardoor er vaker foute beslissingen worden genomen. Tenslotte is ook de concentratie op de werkvloer veel lager bij iemand met (hoge) schulden.

Mensen komen in de schulden door ‘Live events’ volgens Ron Steenkuijl. “Iemand kan werkloos of arbeidsongeschikt worden of gaan scheiden.” Werknemers melden gemiddeld pas na vijf jaar bij een werkgever dat ze schulden hebben, omdat zij zich schamen. Eigenlijk zou men dit veel eerder moeten melden, om weer sneller schuldenvrij te kunnen zijn.

Tips voor werkgever

Werkgevers moeten in gesprek gaan met werknemers. “Hoe zorgen we ervoor dat jij in de lastige situatie waarin je nu zit, productief blijft” vertelt Arjan. Ook is het belangrijk dat de werknemer zich gehoord en gezien voelt. Als de schulden nog niet zo hoog zijn en er nog geen sprake is van loonbeslag, kan er zelfs nog wat geschoven worden met bijvoorbeeld vakantiegeld, om het oplopen van de schulden te voorkomen. “Werkgevers hebben er echt baat bij dat werknemers uit de schulden komen.” althans de woorden van Arjan.

Signalen voor werkgever

De signalen kunnen zijn dat een werknemer meer overuren gaat draaien, vraagt om een voorschot betaling op zijn of haar loon of fraude. “Dit zijn signalen waar je als leidinggevende alert op kunt zijn. Het kunnen tekenen zijn van een werknemers met schulden.“

Kortom, een werkgever kan signaleren en helpen in het geval van schulden bij een werknemer. Hier heeft niet alleen de werknemer maar ook de werkgever baat bij.  

Schulden - 27 april 2021
Beluister de uitzending