Rabobank flexibele schillen ideaal

Rabobank flexibele schillen ideaal

"Als we als bank helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen, dan denk ik dat we een kleine kern zouden selecteren van mensen in vaste dienst die de cultuur en de identiteit van de bank zouden bewaken. Daaromheen zouden we flexibele schillen maken van mensen die op projectbasis zouden worden ingehuurd. De samenstelling van projectteams zou veranderen op basis van de noodzakelijke output". Aan het woord is Frank de Ruiter, Teamleider Servicemanagement binnen de Rabobank.

Frank is met zijn team onderdeel van Connect Bemiddeling en samen zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van de flexibele inhuur van medewerkers. Op dit moment bestaat tien procent van het personeelsbestand van de Rabobank uit een flexibele schil. Ongeveer 5000 mensen worden ingehuurd. "Je kunt je voorstellen dat dat flink wat organisatie vergt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en ook het managen van contractuele zaken is een flinke opdracht. Gelukkig hebben we hierbij de nodige ondersteuning van externe partners, waaronder Brainnet."

Impresariomodel

De markt van flexibele inhuur is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Frank: ‘Vroeger ging de vraag naar ondersteuning bijna altijd om vervanging. Nu zie je dat er tijdelijke mensen nodig zijn om te kunnen afschalen of om bepaalde bewegingen door te maken. In de opstartfase van een nieuw project is bijvoorbeeld altijd behoefte aan externe capaciteit. Dit geldt ook voor de implementatie.. Externen zijn gewend om tijdelijk dingen op te pakken, op te starten of af te ronden. Daar hebben we baat bij. We zien door de beweging die wij als bank maken ook dat mensen min of meer gedwongen worden zelfstandig en op detacheringbasis aan de slag te gaan. Meer mogelijkheden voor de toekomst zie ik weggelegd voor een impresariomodel. Dat is een model met korte lijnen waarbij je mensen verbindt voor de duur van een project. Ze komen uit verschillende, aanvullende disciplines. Samen vorm je een team dat de juiste expertise heeft om het project tot een goed einde te brengen. Het team bestaat uit professionals die zich verantwoordelijk voelen en elkaar kunnen aansturen. De leden van het team worden bijeengebracht door een facilitator, die de verbindingen legt. Vergelijk het met de impresario uit de artiestenwereld die voor evenementen de gewenste artiesten bij elkaar brengt.

Uitdaging

"De uitdaging die wij als bank hebben, is om onze kosten terug te dringen en tegelijk onze klanten goed te blijven bedienen. Er wordt flink gekeken naar besparing op personeelskosten. Daarbij is ons sociaal akkoord leidend. Dat betekent dat we in eerste instantie zullen kijken waar we kunnen besparen op flexibele inhuur. Het is een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat onze vaste mensen dusdanig in te zetten dat zij goed kunnen inspelen op de veranderende klantvraag en de veranderende buitenwereld. Rabo Connect geeft hier deels antwoord op. Mensen in dienst van Rabo Connect werken steeds op tijdelijke specifieke posities binnen de Rabobank Groep. Via Rabo Connect kunnen mensen enorm veel ervaring opdoen. Dat past exact binnen het personeelsbeleid van de bank. We willen mensen laten leren door veel verschillende ervaringen te laten opdoen. We gaan respectvol om met mensen, zijn een betrouwbare werkgever en gaan voor duurzame relaties."