Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Privacy VS. Gezondheid

Privacy VS. Gezondheid

Begin jij ook alweer een beetje terug te verlangen naar die toch wat matige automatenkoffie op kantoor? Werkgevers zijn al druk bezig om te kijken hoe ze hun werknemers veilig naar kantoor kunnen laten terugkeren. Dit kan gaan om controles aan de poort of voorzieningen op het werk om personeel extra gezond te krijgen. Maar al die bemoeienis van werkgevers, mag dat eigenlijk wel? Is dat niet in strijd met privacy wetgeving?

Blue zone offices

Eduard Schaepman, oprichter van Tribes Inspiring Workplaces is in het nieuws gekomen, omdat hij de temperatuur van mensen gaat meten aan de deur.  “Wij verhuren kantoorruimtes en kwamen naar buiten met de ‘Blue Zone Offices’. Wij zijn ‘virus-proof’. En hierbij moet je kijken wat belangrijker is: privacy of de gezondheid.”

En wat doe je dan nog meer om je werknemers gezond te houden? “Verschillende adviseurs hebben de basis uitgestippeld. Wat is de route die er gelopen wordt, wat is de afstand van de bureaus etc. Daarnaast moet je de temperatuur en de luchtvochtigheid in het gebouw aanpassen. Je moet denken aan de algehele gezondheid van mensen. Hoe kan je zorgen dat er gesport kan worden? Zijn er mondkapjes beschikbaar? Ik heb vending machines neergezet waar je mondkapjes en bijvoorbeeld vitamines kunt kopen”

Gezondheidsklachten

Bij Eize Wielinga (KNO-arts en ‘radiodokter’ van BNR) in het ziekenhuis wordt er vanuit gegaan dat zodra je weer aan het werk gaat, je gezond bent. “Maar voor de patiënten hebben we een rits aan vragen. Het bijzondere is dat de belangrijkste vraag is of mensen een verandering van reuk of smaak hebben. Daarna komen pas de symptomen als hoesterig, snotterig en koorts. Wat er ook bijgekomen is zijn maag en darm klachten.” Temperatuur meten is dus een maatregel die werkgevers willen nemen, maar dit symptoom staat niet eens op nummer één van de klachten die mensen krijgen. Eerder op nummer 3.

AVG

Om terug te komen op de Blue Zone Offices van Eduard Schaepman: wat mag een werkgever wel en wat mag een werkgever niet volgens de privacy wetgeving? Nadat de Autoriteit persoonsgegevens langs kwam bij Eduard Schaepman omdat hij de temperatuur meet van de werknemers in zijn kantoorpanden, bleek dat het ook voor hen een vaag gebied is. Uiteindelijk is er bepaald dat het scannen op koorts mag. Want, de AVG geldt niet als de temperatuur wordt afgelezen en er verder niets mee gebeurt. Als de mensen dan wel zelf kunnen kijken of ze koorts hebben of niet. “Het is in ieder geval een stap in de goede richting. We hebben een middel gevonden om de mensen een veilig gevoel te geven op kantoor.” Aldus Eduard Schaepman.

Christiaan Alberdingk Thijm is privacyadvocaat bij Bureau Brandeis. Hij wil niet actief checken op gezondheidsklachten, maar het personeel moet zich wel eerst melden voordat ze naar kantoor gaan. Dan krijgen ze ook de kans om aan te geven of er klachten zijn.  “Uiteindelijk is de AVG vooral van kracht als het gaat om hele grote hoeveelheden aan data die van mensen wordt geregistreerd. De MKB’er die zijn werknemer vraagt om te temperaturen: strikt genomen valt die onder dezelfde regels. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Bedenk dat privacy een grondrecht is, maar vrijheid ook. Moet jij bij aankomst je handenwassen of aan de linkerkant lopen, dan word je ook in je vrijheid beperkt.”

Het komt er op neer dat het niet zwart en wit is. Kijk of een maatregel werkt en kijk ook of dat proportioneel is zodat we niet naar een totalitaire staat hoeven wat betreft controle.

Privacy VS. Gezondheid - 19 mei 2020
Beluister de uitzending