Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Politiek, verkiezingen en de zzp-dossiers. Kiezen maar!

Politiek, verkiezingen en de zzp-dossiers. Kiezen maar!

Binnenkort kan je er echt niet meer omheen. De commissies hebben hun werk gedaan. Je ziet ze straks allemaal aan je voorbij komen: spindoctors, communicatiedeskundigen, experts, politicologen, lijsttrekkers. En dan natuurlijk commercials, radiospots en televisiedebatten. Of we het leuk vinden of niet: de strijd om de kiezer barst los. Vuistdikke verkiezingsprogramma’s worden de komende weken gepubliceerd. Eindeloze CPB-berekeningen vliegen ons om de oren, evenals nieuwe verkiezingsbeloften en beelden over de ideale samenleving. Of we nu willen of niet. Het gaat beginnen. De landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017.

2012

Welke standpunten, plannen en beloften hanteerden de partijen in 2012 als het gaat om zzp’ers? Het  CDA noemde in haar verkiezingsprogramma (titel ‘iedereen’: 86 pagina’s) de term zzp zesmaal. Ze zoomde voornamelijk in op nieuwe solidariteit op het gebied van ondermeer pensioenen en arbeidsongeschiktheid. In het programma van D66 (titel ‘en nu vooruit’: 37 pagina’s) kwam de zzp’er er iets beter van af. Tienmaal een vermelding van de term zzp. Belangrijkste argumenten? Het aanpakken van schijnzelfstandigheid en de oproep tot een simpele VAR verklaring omdat deze te bureaucratisch was. In het programma van de PvdA  (titel ‘Nederland sterker & socialer’: 77 pagina’s) haalt de PvdA 21 keer de term zzp aan. De PvdA riep de zzp’ers zelfs uit tot de helden van de economie. De VVD haalde tien maal de term zzp aan met als belangrijkste boodschap dat zij voor zzp’ers de wettelijke regelingen wilde verbeteren en dat zij geloofde dat zzp’ers ruimte moesten krijgen om ondernemer te zijn.

Analyse Matthijs Bouman

In het Financieel Dagblad van 2 september 2016 gaat Matthijs Bouman in op de hervormingsagenda van het kabinet Rutte II en beschrijft hij de geslaagde en mislukte hervormingen. Over de hervorming van de arbeidsmarkt schrijft Bouman het volgende:

Over de vierde en misschien wel belangrijkste hervorming — die van de arbeidsmarkt — kan ik kort zijn: deze hervorming is faliekant mislukt. De Wet Werk en Zekerheid moest flexwerkers een vaste baan bezorgen, maar lijkt ze vooral op te jagen en weg te pesten van de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de Wet DBA, die de rechtpositie van zzp’ers had moeten verbeteren. Het tegendeel gebeurt: de zzp’er is opgejaagd wild geworden. Hervorming mislukt, dus uithuilen en opnieuw beginnen — zo snel mogelijk graag.  

2017: opnieuw beginnen

Ons arbeidsrecht dateert uit de jaren ‘60. Inmiddels ziet onze wereld er wel heel anders uit en is de tijdsgeest veranderd. Door toenemende automatisering en robotisering neemt de vraag naar middelbanen af, terwijl de vraag in laag- en hoogbetaalde vakgebieden toeneemt. Daarnaast moeten we met zijn allen langer doorwerken. Door grote investeringsprojecten, veranderende consumentbehoeften en snel wisselende marktperspectieven verschuift de vraag naar arbeidspotentieel significant.  Circa 1 miljoen zzp’ers zullen mede hierdoor straks met veel interesse kijken naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen.  Zij vertegenwoordigen bij de landelijke verkiezingen in 2017 een fors aantal van de in totaal 150 zetels in de Tweede Kamer.

Ik pleit voor hervormingen op de arbeidsmarkt waar ruimte is voor vast en flex naast elkaar, zodat we met elkaar een duurzame arbeidsmarkt creëren. Het zal voor politieke partijen niet eenvoudig zijn om te komen tot een definitie van het begrip ‘zelfstandig ondernemerschap’

Twee vragen

Ik heb daarom twee vragen aan Den Haag:

  1. Wie durft los te komen van de traditionele tegenstellingen en een visie laten zien op noodzakelijke veranderingen op de arbeidsmarkt?
  2. Wie kan komen tot een wettelijke definitie van het begrip ‘zelfstandig ondernemer’? Met één miljoen zp’ers in dit land is het toch wonderlijk dat zij nergens een plek vinden in het wetboek? En daar wringt vaak de schoen.

Er is lef, durf, aanpassingsvermogen én realiteitszin nodig om veranderingen op de arbeidsmarkt door te voeren.  En het zal voor politieke partijen niet eenvoudig zijn om te komen tot een definitie van het begrip ‘zelfstandig ondernemerschap’. Laten wij bij deze daarom alvast met de discussie beginnen!