Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

We associëren het voornamelijk met het schoolplein, maar pesten komt ook op de werkvloer voor. Erger nog: één op de vijf mensen krijgt ermee te maken. Dit kan gaan om buitensluiten en verkeerde grapjes maken, maar ook om fysiek geweld. Welke vormen neemt pesten aan en wat is de oplossing?

De gevolgen van pesten

Laura Willemse is oprichter van de Stichting Pesten op de Werkvloer. “Helaas wordt er heel veel gepest. 500.000 mensen per jaar geven aan dat ze last hebben van ongewenst gedrag op het werk. 80.000 mensen hebben er zelfs structureel mee te maken.” Hierdoor ontstaan fysieke en psychische klachten wat uiteindelijk leidt tot 4 miljoen extra verzuimdagen en dit kost bedrijven 2 miljard euro per jaar.

Het gebeurt dus veel en  het kost bedrijven geld. Zo’n 20% van de werkenden wordt gepest op het werk. Hebben we het dan gewoon niet door of willen we het niet zien? 

Margriet Maris is extern vertrouwenspersoon en voorzitter van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen. Zij geeft aan dat het verschilt per sector, maar ook dat het op individueel niveau verschillend wordt ervaren. Zij voert gesprekken over wat er gebeurt en hoe mensen zelf grip krijgen op de situatie en hun gevoel. Dat niet iedereen door heeft dat pesten een onderwerp is op de afdeling kan kloppen. Een slachtoffer van pesten deelt het namelijk niet gelijk in de groep.

De slachtoffers van pesten

Marius Rietdijk werkt bij de VU en heeft een Centrum voor Gedragsverandering. Pesten is een ‘hot topic’. Het leidt tot een lagere arbeidsproductiviteit en veel leed. Hij is van mening dat mensen die afwijkend gedrag vertonen of er anders uitzien, eerder worden gepest. “Pesters willen zichzelf verheffen door een ander neer te halen.”

Laura Willemse is het hier niet volledig eens. Pesten is volledige willekeur. Iedereen heeft wel iets dat afwijkt. De één heeft rood haar en de ander moppert bij veranderingen. Het verschil ligt in de groepsdynamiek. In een positieve groepsdynamiek zullen de afwijkende aspecten van de collega’s worden geaccepteerd. In een negatieve groepsdynamiek zullen deze aspecten juist gebruikt worden in een negatieve context.

De oplossing

Die ligt bij de leidinggevende, volgens Laura Willemse. Deze moet ingrijpen en een positieve sfeer behouden in de groep. “We moeten ons niet afvragen wat er gebeurd is, we moeten ons afvragen hoe het ontstaan is.” Hierin kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. Als vertrouwenspersoon probeert Margriet Maris het gesprek aan te gaan met de betrokkenen om het zo goed mogelijk op te lossen. Dan vraag je je af: wat kunnen collega’s zelf doen? “Hun mond open doen.”

De conclusie: pesten op de werkvloer valt niet te ontkennen. Pesten komt nou eenmaal voor op de werkvloer. Van flauwe opmerkingen tot structureel getreiter en de gevolgen zijn groot. Het veroorzaakt psychische en lichamelijke klachten en meer verzuimdagen. De leidinggevende is de aangewezen persoon om dit tegen te gaan en nog beter: te voorkomen. 

Pesten op de werkvloer - 17 maart 2020
Beluister de uitzending