Personeel inhuren? Zo voldoet u aan wet-, en regelgeving

Personeel inhuren? Zo voldoet u aan wet-, en regelgeving

U huurt tijdelijk personeel in vanwege specifieke kennis of bijvoorbeeld om drukte op te vangen, maar ook om flexibel en wendbaar te kunnen zijn. Mooie voordelen waarbij u natuurlijk niet zit te wachten op juridisch gedoe of boetes. Bij Brainnet helpen we onze klanten om de risico’s bij het inhuren van personeel zo klein mogelijk te houden en we dekken juridische risico’s voor onze klanten af.

Welke juridische risico’s zijn er bij inhuur van personeel?

Als organisatie wilt u het liefst goede tijdelijke medewerkers of opdrachtnemers inhuren en geen risico lopen. In zee gaan met flexwerkers en uitzendbureaus kan een oplossing zijn. Maar u blijft volgens de wet altijd zelf verantwoordelijk om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. Als er fouten gemaakt worden, kan bijvoorbeeld de Belastingdienst of de werkende zelf bij u aankloppen voor achterstallige betalingen of schadevergoeding. Onze jurist Jasper Commandeur licht drie voorbeelden uit van reële inhuurrisico’s.

Drie voorbeelden van reële inhuurrisico’s

1. Faillissement van de uitlener

Stel: u huurt 2 werknemers in via een uitzendbureau. Deze werknemers werken al een aantal maanden naar tevredenheid bij u op kantoor en het blijkt een goede match te zijn. Totdat het uitzendbureau plots failliet gaat. De belastingen en andere kosten die normaal door het uitzendbureau betaald worden, worden hierdoor niet meer betaald. De Belastingdienst kan besluiten deze niet-betaalde belasting en premie bij u te innen. 

2. De minimale inlenersbeloning

Als klant betaalt u de leverancier die vervolgens de uitgezonden werknemers betaalt. Soms werkt deze leverancier op zijn beurt weer samen met andere leveranciers, waardoor er nog 2 of 3 andere leveranciers in een keten van in- en doorleners zijn. Het is dan moeilijk om zicht te houden op wat de werknemer uiteindelijk verdient. Toch is het belangrijk dit precies te weten. Volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) mag een werknemer via een uitzendcontract in principe niet minder verdienen dan een vaste medewerker met hetzelfde werk. Krijgt de werknemer minder dan uw vaste medewerkers? En is er te weinig aan belastingen betaald? Dan raadt u het al: u kunt hier als opdrachtgever verantwoordelijk voor gehouden worden.

3. Het werken met zelfstandigen of werknemers

Huurt u een zzp’er in maar werkt die persoon volgens de wet als (fictief) werknemer, dan moeten er door werknemers verschuldigde belastingen en/of pensioenpremies worden betaald. Ook hier bent u als opdrachtgever mede voor verantwoordelijk. 

De oplossingen

Brainnet zorgt dat u werknemers of zelfstandigen kunt inhuren zonder risico’s. Daarom nemen wij voor- en achteraf verschillende maatregelen en controleren we uitvoerig alle condities om ervoor te zorgen dat u geen risico loopt. Onze werkwijze voldoet aan de kwaliteitsnormen die door de Stichting Normering Arbeid zijn gesteld (NEN Certificering).

Gedegen toetsing

Voordat een kandidaat bij u aan de slag gaat, toetsen we of deze persoon bijvoorbeeld wel echt een zelfstandige is en niet als werknemer wordt gekenmerkt door de Belastingdienst. We vragen om een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, doen een ondernemerstoets met relevante vragen die ondertekend wordt door de kandidaat. Verder vragen we het BTW-nummer, de verzekeringspolis en relevante certificaten op. Om werknemersheffingen te voorkomen, werken zelfstandigen via Brainnet alleen op basis van een modelovereenkomst die goedgekeurd is door de Belastingdienst.

Voor de inzet van werknemers maken we gebruik van G-rekeningen. Dit is een bankrekening waar de Belastingdienst zich op kan verhalen als belastingen niet betaald worden. Ook controleren we of werknemers niet onderbetaald worden.

100% ontzorging

Wij nemen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw inhuur voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wij weten wat wel- en niet mag, kennen de regels van binnen en van buiten en zorgen ervoor dat aan alle wettelijke verplichtingen voldaan is.

Als er onverhoopt toch discussies ontstaan of claims worden ingediend, handelen we die voor u af. Onze inzet is dat u wordt ontzorgd en geen juridisch risico loopt.