Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Payrolling

Payrolling

Met de wet Arbeidsmarkt in Balans moest de payrollsector aan banden worden gelegd. En daar lijkt de wet aardig in te slagen, blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad. Maar hoe werkt payrolling precies en wat heeft de WAB daarmee te maken?


Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht UvA zal niet snel iemand in dienst nemen via payroll. “Payroll is een systeem waarbij je eigenlijk aan je eigen verantwoordelijkheden probeert te ontsnappen, en daar hou ik niet van. Payrollen is het verschijnsel waarbij je een selectieprocedure start, een kandidaat selecteert, maar jij sluit geen arbeidsovereenkomst met die kandidaat. Je stuurt deze kandidaat naar een andere werkgever, het payrollbedrijf, en die stuurt de kandidaat weer naar jou. Ik gebruik altijd een flauw voorbeeld, want dat is het meest beeldend. Stel je voor ik heb een metaalbedrijf, daar moet ik natuurlijk de CAO voor de metaalsector toepassen, er is een pensioenfonds, dat kost allemaal geld. Als ik iemand via een andere constructie bij mij laat werken, maar niet in mijn dienst, dan valt die niet onder die metaalsector en hoef ik dus de regels die voor die sector gelden niet toe te passen.”


Cowboys

Suzanne Meijers is arbeidsrechtadvocaat en auteur van het boek ‘Geen gedoe met personeel’. “Ik zie payrolling met name bij bedrijven die flexibel op een bepaalde manier met mensen willen werken, bijvoorbeeld in horeca. Die willen vooral ontzorgd worden. Er zitten wel cowboys tussen de payrollbedrijven. Het punt is dat voor het bedrijf zelf, wil juist iets uitbesteden en geen lasten hebben. Het is heel vaak onduidelijk wie precies de werkgever is. Je zou kunnen zeggen dat het bedrijf dat via een payrollbedrijf iemand inhuurt goed de voorwaarden en kleine letters moeten lezen. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet. Die bedrijven worden dan soms achteraf geconfronteerd met ofwel personeel wat ze niet in dienst wilden hebben ofwel hoge kosten.”


Zware klap

Julius Kousbroek is oprichter van payrollbedrijf WePayPeople. Heeft de WAB zijn bedrijf nou min of meer om zeep geholpen? “Het gaat naar omstandigheden eigenlijk wel oké met ons bedrijf. Het is niet zo dat als je de wetgeving die verandert is en de coronacrisis voor je kiezen krijgt, dat het allemaal gelijk ophoud te bestaan. Dat geeft ons wel moed, maar we krijgen wel een behoorlijke tik. Voor mij is payrolling het zijn van een werkgever op papier voor bedrijven die daar behoefte aan hebben. Het businessmodel is dat jij de mensen in dienst neemt in opdracht voor andere bedrijven, en daarmee een stuk risico weghaalt, en uiteindelijk zorgt dat je er iets tussen zit waardoor je ook nog wat overhoud om je business te draaien. Voldoen aan de WAB is heel erg moeilijk. Je moet het dienstverband tot op het niveau van het kerstpakket gelijk trekken. Je kan het als payrollbedrijf wel nabootsen, maar nooit 100%.”


Dus, sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans krijgt iemand die via payroll in dienst is precies hetzelfde betaald als iemand die daar in vaste dienst is. Dezelfde CAO geld, en dezelfde werkgeverspremies moeten afgedragen worden. Nu zien veel bedrijven hun omzet kelderen, want het voordeel is weg. En dat is hartstikke prima, zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Dat was de bedoeling van de wet. En als de sector helemaal om zeep wordt geholpen dan is dat ook geen reden tot zorg, want, zegt Verhulp: “het zijn voornamelijk cowboys”.


Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers snapt de insteek van de wetgeving, maar vraagt zich af of het voldoende is. Waarom? Omdat de markt behoefte blijft houden aan een flexibele schil, dus zal er vanzelf wel een nieuwe vorm opduiken. En de baas van het payrollbedrijf? Die hoopt dat de sector zichzelf opnieuw zal uitvinden. Zijn strijdplan? “Nu gewoon even afwachten, goed focus hebben op de uitzendondernemingen. En tegelijkertijd goed om me heen kijken en contact leggen met andere payrollbedrijven zodat we een propositie in de markt kunnen zetten die daadwerkelijk voldoet aan de wet.” En de werkgevers? Die krijgen het advies om goed in de kleine lettertjes te kijken om te zien wat er eigenlijk wordt afgesproken over werkgeverschap. Bij wie is de medewerker nou in dienst, en wie bijvoorbeeld de transitievergoeding moet betalen bij ontslag.