Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Ontslag en loonoffers

Ontslag en loonoffers

Nu de economie nog grotendeels op zijn gat ligt, hebben veel bedrijven het zwaar. Er zijn regelingen vanuit de overheid om deze bedrijven te steunen, maar of dat gedwongen ontslagen gaat voorkomen is nog maar zeer de vraag.

180 graden draaien

Nu ruim 110.000 bedrijven niet meer zelf in staat zijn om het loon van hun personeel te betalen en daarvoor een beroep op de staat doen, ligt het voor de hand dat de komende tijd nog veel mensen werkloos raken. Daar houdt vakcentrale CNV al rekening mee. Piet Fortuin is actief voorzitter bij CNV en had in januari niet verwacht dat de situatie 180 graden zou draaien. “We zaten in een periode van ongekende lage werkloosheid (2,9%) en het zou de tijd worden van de werknemer. Maar op dit moment maken 1,9 miljoen mensen gebruik van de NOW-regeling en mijn inschatting is dat de werkloosheid aan het einde van dit jaar zal stijgen tot zeker 6 of 7%”

De nieuwe NOW-regeling

Er is een nieuwe NOW-regeling. Marco Veenstra, juridisch adviseur bij werkgeversvereniging AWVN legt het verschil uit tussen de ouder regeling en de nieuwe. “In de oude situatie kreeg je een boete van 150% van de loonsom van de werknemers voor wie je ontslag aanvroeg over de periode waarover je subsidie over ontving. Vrij vertaald: je moest 4,5 maand salarissen op de subsidie in mindering brengen per werknemer waar je ontslag voor aanvroeg. Bij de nieuwe regeling is de ontslagboete niet van de baan, hij is alleen minder geworden. Niet 150% maar 100% over de loonsom van de werknemer. Maar als werkgever betaal je nog steeds extra.”

Volgens Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat verandert de nieuwe regeling niet echt iets. ”Door de rekenmethode is het nog steeds zo dat als je als werkgever een werknemer ontslaat je in bijna alle gevallen meer subsidie moet terug betalen dan dat je voor die werknemer ontvangen hebt.  Dat betekent dus ook dat het in het nieuwe pakket nog steeds financieel onaantrekkelijk is om werknemers te ontslaan. Verder gelden nog gewoon de oude regels voor het ontslag zoals het aanvragen van een vergunning bij het UWV.”

Oplossingen

Marco Veenstra komt veel maatregelen tegen die werkgevers nemen, zodat ze geen werknemers hoeven te ontslaan: “Reiskosten vergoedingen die worden stopgezet zodra mensen vanuit huis werken, de collectieve loonsverhogingen worden uitgesteld en werknemers worden gevraagd om vakantie op te nemen. Loonoffers zie je ook, maar in mijn ervaring alleen als het bedrijf echt op het punt staat om om te vallen.”

“Wel moet er goed worden gekeken naar de situatie waarin een loonoffer wordt gevraagd. Een loonoffer vragen terwijl een bedrijf gewoon nog winst maakt en de aandeelhouders fors uitkeert is natuurlijk niet nodig. Daarnaast is het een risico. Als het mis gaat en het bedrijf valt om wordt de uitkering van de werknemer bepaald op het laatst uitbetaalde loon.“ Voegt Piet Fortuin toe.

Maarten van Gelderen bekijkt het van de andere kant: “Een loonoffer raakt ook de werkgever. Maakt de werkgever gebruik van de NOW-regeling, dan krijgt het bedrijf ook minder subsidie aangezien deze is gebaseerd op het loon van de werknemer.”

Ontslag en loonoffers - 9 juni 2020
Beluister de uitzending