Ontdek het verborgen interim-talent

Ontdek het verborgen interim-talent

Interim professionals worden vaak ingehuurd voor een specifieke taak. Als opdrachtgever formuleer je daarvoor een scherpe opdracht, het liefst in duidelijke outputtermen. En daar zoek je dan iemand bij en dan ga je zo snel mogelijk aan de slag. Zo vertellen althans de experts het als het gaat om de inzet van interim professionals.

Als je iemand zoekt die door een brandende hoepel kan springen, die weet te vinden, en het blijkt ook nog eens zo dat hij (of zij) daadwerkelijk dat kunstje kan. Tja, wat wil je dan nog meer?

Nu ja, misschien kan hij, of zij, nog wel veel meer?

In het streven om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat je als opdrachtgever verwacht van een interim professional, schuilt het gevaar dat je de nieuwsgierigheid afremt naar wat die interim professional allemaal nog meer te bieden heeft. Niets mis met duidelijkheid vooraf, maar je moet je ook niet beperken als dat niet hoeft.

Uit onderzoek van Arjan van den Born, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, naar de effectiviteit van de inzet van interim professsionals kwam als een van de aandachtspunten naar voren dat de kwaliteit van de aanwezige interim professionals beter benut kan worden. Zeker naar de mening van ondervraagde interimmers zelf. “Verhoog het rendement door meer uit mij te halen als professional, mij te 'gebruiken' voor onderwerpen buiten mijn specifieke opdracht. Door feedback en  verbeteropties serieuzer met mij te bespreken”, zo reageerde een van die respondenten. “Doe meer beroep op mijn aanwezige kennis en ervaring voor (nog) meer innovatie en optimalisatie van het bedrijfsproces”, aldus een ander.

Van den Born schrijft: “een groot aantal interim-professionals geeft aan dat naar hun mening de kwaliteiten van interim-professionals te weinig worden benut. Zij stellen dat ze de opdrachtgever kunnen helpen om het rendement op hun dienstverlening te verbeteren.”  

Het is verstandig om die focus op de opdracht te hebben in het selectiegesprek. Er moet wel op een vakkundige manier door die hoepel gesprongen worden. Maar vergeet ook niet wat breder te kijken. Bij de selectie, introductie of bijvoorbeeld bij een eerste evaluatiegesprek na een maand of zo. Diep met die interimmer eens uit wat hij, of zij, allemaal ziet en ervaart. Die professionele blik van buiten is dan nog vers en waardevol.

Openstaan voor de mening en ideeën van interim professionals vraagt zo’n beetje hetzelfde als openstaan voor de ideeën en meningen van werknemers. Open minded zijn, daadwerkelijke interesse in de ander, luisteren en soms een beetje lef. Het voordeel van interimmers is dan weer wel dat feedback geven en ideeën spuien onderdeel is, of: zou moeten zijn, van hun professioneel vakmanschap. En dat vaak zonder verborgen agenda’s of eigenbelang. Dat kan schelen. Van een interim professional mag je natuurlijk ook verwachten dat ze zelf met die ideeën komen. Maar het kan nooit kwaad om als opdrachtgever ze daartoe expliciet uit te nodigen.