Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Onduidelijkheid is de nieuwe zekerheid

Onduidelijkheid is de nieuwe zekerheid

“Het wordt nu toch echt tijd dat het kabinet met een heldere definitie komt wat een zelfstandig ondernemer is. Daarnaast moet de zelfstandige een plek krijgen in het arbeidsrecht en het belastingsysteem. De arbeidswetgeving sluit nu onvoldoende aan bij de huidige arbeidsmarkt”. Dat stellen Jurriën Koops, directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen(ABU) en Rob de Laat, voorzitter van vereniging en brancheorganisatie van onafhankelijke inhuurintermediairs in Nederland (Bovib). Ze blikken terug op 2016 en kijken vooruit op 2017.

Hoe blikken jullie terug op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2016?

Jurriën KoopsJurriën Koops: “We hebben te maken met goed zeilweer. De economie groeit gestaag en we hebben de wind in de rug. De flexmarkt groeit door de nog steeds bestaande onzekerheid over de markt bij ondernemers. De onzekerheid maakt hen nog steeds voorzichtig. Onze markt groeit ook en verschuift  door maatregelen genomen door het kabinet. De Wet Werk en Zekerheid, bedoeld om meer mensen aan een vaste baan te helpen, had een averechts effect en de Wet DBA leidde tot onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers.”

Rob de LaatRob de Laat: “Wat mij betreft werd 2016 beheerst door de Wet DBA. Elke MSP-dienstverlener en intermediair was en is er mee bezig. De markt trekt aan, daar profiteren we van mee maar de groei had veel beter kunnen zijn en dat is jammer. Onzekerheid leidde tot verlamming. Zzp’ers hebben het heel lastig gekregen. Opdrachtgevers zijn huiverig om zzp’ers in te zetten. We hebben een verschuiving gezien van de wijze waarop zzp’ers ingehuurd worden richting payrollen en uitzenden.”

Wat is jullie visie op de ontwikkelingen van de flexmarkt?

Jurriën Koops: “Het afgelopen jaar stond in het teken van drie ontwikkelingen. Ten eerste de conjuncturele groei, ten tweede een structurele beweging richting een netwerkeconomie die al langer gaande is en leidt  tot een groeiende vraag naar flex en tot slot de regelgeving. Het effect van de regelgeving pakte totaal anders uit dan voorspeld. Het is ongelooflijk dat een Wet DBA binnen een paar maanden half buiten werking is gesteld. De onzekerheid houdt voor ondernemers aan waardoor zij minder profiteren van economisch herstel, dat vind ik onwenselijk.”

Rob de Laat: “Ik heb het gevoel dat we de afgelopen vier jaar met dit kabinet helemaal niets zijn opgeschoten. De Wet DBA zit de ontwikkeling van de flexmarkt enorm in de weg. Het blijft mij dwarszitten dat in de crisisjaren rond 2012 met name de PvdA de zelfstandigen prees als ‘de helden van onze economie’. En nu zet diezelfde partij zzp’ers weg als profiteurs van belastingvoordelen en dwingt wetgeving zelfstandigen terug in loondienst. Echter wordt vergeten dat werkgevers mensen vaak niet in vaste dienst kunnen nemen. Gevolg nu is dat zzp’ers op straat staan. Ongelooflijk vind ik dat.”

Wat staat ons ten aanzien van de flexmarkt te wachten in 2017?

Jurriën Koops: “2017 is het jaar van de politiek. Ik zou alle partijen willen oproepen: erken dat de arbeidsmarkt en ons sociaal stelsel uit elkaar zijn gegroeid. Het sociaal stelsel verdient een integrale aanpassing. Het wordt tijd dat zelfstandigen worden beschouwd als een groep met een eigen entiteit. Daarnaast is het belangrijk een vast contract interessant te maken, zowel voor werkgevers als werknemers. Een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen flex en vast is wat mij betreft onwenselijk. Verder groeit volgens de voorspellingen de economie nog verder door, wat gunstig is.” 

Rob de Laat: “2017 zal een overgangsjaar worden waarbij bestaande partijen plaats maken voor anderen. We zullen ook volgend jaar moeten dealen met de voortdurende onzekerheid. De onduidelijkheid is als het ware onze nieuwe zekerheid geworden. Flex kent vele gezichten, de diversiteit in arbeidsvormen zal verder groeien. Niet alleen vanwege wetgeving, maar ook vanwege ontwikkelingen in de economie en wensen van individuen. Een vaste baan combineren met flex gaan we steeds vaker zien.”

Hebben jullie tips voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

Jurriën Koops: “Kruis in maart, tijdens de verkiezingen, het goede vakje aan. Ook zou ik opdrachtgevers en opdrachtnemers willen adviseren: blijf je ding doen. De hele discussie rondom de Wet DBA heeft wel iets positiefs gebracht en dat is dat het de aandacht vestigt op professionaliteit van inhuur. Het maakt uiteindelijk de markt volwassen.”

Rob de Laat: “Stem op de juiste partij! Met 1 miljoen zelfstandigen moet het mogelijk zijn een duidelijke stem te laten horen. Mijn advies is verder: organiseer je flexibele schil goed. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers geldt: je kunt niet meer doen alsof zaken je ‘overkomen’. Maak gebruik van professionele partijen in de markt die je kunnen voorlichten en je kunnen helpen bij de juiste contactvormen.”