Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Nuon over flexibel personeel

Nuon over flexibel personeel

Transparantie externe inhuur essentieel

De energiemarkt is enorm in beweging. Nieuwe technologieën vereisen specialisten, tegelijk is het werk in centrales bijvoorbeeld niet altijd geheel vrij van risico’s, waardoor er strikte eisen worden gesteld aan veiligheid en vakkennis. Bovendien staat de markt flink onder druk, waardoor een efficiënte en flexibele inzet van personeel cruciaal is. In deze spannende wereld opereren Thewis Fennema, Head of Resource Management Center, van Nuon/Vattenfall en zijn collega Martine de Kleine, Advisor Resource Management Center.

In totaal werken er ongeveer 5400 mensen bij Nuon. Gemiddeld 500 daarvan werken op inhuurbasis. ‘We maken gebruik van externen in geval van vervanging, in piekperiodes of als we tijdelijk een bepaalde expertise nodig hebben in bijvoorbeeld een project. Bij inhuur van tijdelijke professionals is een aantal zaken voor ons van essentieel belang: zekerheid, snelheid, een efficiënt proces, een goede prijs en zo min mogelijk risico’s, begint Thewis.

Gemotiveerd

‘Wij zijn gebaat bij gemotiveerde mensen die goed kunnen presteren. Dat betekent dat we zo veel mogelijk rust willen als het gaat om contracten, vergoedingen, enzovoort. Met zoveel externen is het ondoenlijk om met iedereen aparte afspraken te maken over tarieven en voorwaarden. Het is van cruciaal belang dat diploma’s en vergunningen van alle mensen goed kloppen. Het is van groot belang dat de veiligheid gewaarborgd is. Bovendien, mocht er onverhoopt iets in een centrale gebeuren en de papieren van de betreffende medewerker zijn niet in orde, dan zijn we niet verzekerd. Daarnaast is het van belang dat we goed grip houden op de kosten en dat het inhuurproces efficiënt verloopt’, legt Martine uit.

Goed voor elkaar

Om het hele inhuurproces en de nodige verplichtingen daarbij in goede banen te leiden, werkt Nuon samen met partijen die hen kunnen helpen aan de juiste mensen en die alles weten als het gaat om inhuurvoorwaarden, tarieven, benodigde papieren en wetgeving. Brainnet is een van deze partijen. Martine: ‘Onze samenwerking loopt nu twee jaar en in alles merken we dat Brainnet haar zaken goed voor elkaar heeft. Willen we een heel snel overzicht van bijvoorbeeld de VAR-verklaringen van alle ingehuurde medewerkers, dan kunnen ze die gegevens heel snel leveren. De totale zorg rondom inhuur van externen zoals bijvoorbeeld zorgen dat we voldoen aan alle voorwaarden die de Belastingdienst stelt, neemt Brainnet ons uit handen. Daarnaast regelen zij de betaling van de externen. Dat werkt voor ons uitstekend.’

Internationaal

Thewis: ‘Sinds Nuon onderdeel is van Vattenfall, krijgen we steeds meer een internationaal karakter. We zijn druk bezig om het inhuurproces van externen in alle landen op te nemen in een centraal systeem, zodat alle externen onder dezelfde voorwaarden vallen en voldoen aan de juiste kwalificaties en gedragsregels op internationaal niveau. Erg interessant, omdat zowel de processen, systemen, maar ook de manier waarop wordt gekeken naar externe inhuur voor Nederland, Duitsland en Zweden wordt gestroomlijnd. Dat is nu een flinke klus, maar transparante externe inhuur moet ons in de toekomst veel tijd en dus geld gaan besparen. Daarnaast zullen de landen onderling steeds vaker gebruik gaan maken van tijdelijke professionals uit het buitenland. Dat vergt ook de nodige organisatie, denk aan belastingwetgeving, verblijfsvergunningen, enzovoort. We zijn gefocust op het neerzetten van een zeer gedegen en goed werkend transparant systeem, zodat we wereldwijd precies kunnen zien hoe we er wat betreft bemensing voor staan. Terwijl we werken aan dat nieuwe systeem, moet de winkel gewoon doordraaien. Want als een manager ons vandaag belt dat hij iemand nodig heeft, wil hij het liefst dat dat morgen geregeld is. Dan is het van belang dat we betrouwbare samenwerkingspartners hebben die aan een half woord genoeg hebben en een aantal cruciale zaken snel en adequaat oppakken. Dat geeft een goed gevoel.’