Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Modelovereenkomst Brainnet verlengd

Modelovereenkomst Brainnet verlengd

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van Brainnet opnieuw beoordeeld en de goedkeuring verlengd voor een periode van 5 jaar. Met deze verlenging behouden opdrachtgevers de zekerheid dat het inhuren van zzp’ers via Brainnet conform de Wet DBA gebeurt.

Voor opdrachtgevers is het van belang dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed wordt vastgelegd. In het geval van zelfstandigen moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst. Hiervoor wordt, sinds de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), gebruik gemaakt van een modelovereenkomst.

Voordat een modelovereenkomst gebruikt kan worden, moet deze beoordeeld worden door de Belastingdienst. Na goedkeuring is de overeenkomst te gebruiken voor een periode van 5 jaar. De modelovereenkomst van Brainnet werd in maart 2016 goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze is nu opnieuw beoordeeld én ongewijzigd goedgekeurd.

Het kabinet is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een webmodule waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of hun opdracht uitgevoerd kan worden door een zzp’er. Deze online vragenlijst zal een opdrachtgeversverklaring afgeven waarmee de opdrachtgever zekerheid heeft dat er geen sprake is van loondienst. In de vijfde voortgangsbrief van 17 juni jl. informeerden de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’. In de brief wordt aangegeven dat de modelovereenkomsten nog gewoon worden gebruikt en verlengd worden als dat nodig is.

Met de verlenging van de huidige modelovereenkomst, een eigen set aan beheersmaatregelen en een team van inhuurspecialisten kunnen we onze opdrachtgevers blijven ontzorgen bij het inhuren van zelfstandig professionals.