Militair in het bedrijfsleven

Militair in het bedrijfsleven

Ze zijn extreem hiërarchisch, alleen maar bezig met fysieke kracht en staan de hele dag in je oor te brullen als je het niet goed doet. Zomaar een aantal vooroordelen over militairen. De praktijk blijkt anders te zijn. Je komt ex-militairen overal tegen in het bedrijfsleven. De vraag is: Hoe zijn ze als leidinggevenden?

Om te weten wat we kunnen leren van militairen, gaan we eerst bekijken wat ze zo anders maakt dan gewone burgers. Ton Tieland is oud-Luchtmachtgeneraal, die nu veel in de (jeugd)zorg doet. “Na 37 jaar Luchtmacht ben ik ruim 5 jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan. Ik ben nog wel betrokken bij Defensie met wat projecten en werkgroepen. Ik ben begonnen als leidinggevende in de bewaking, daarna ben ik me gaan specialiseren en mijn laatste functie was plaatsvervangend commandant van de Luchtmacht. Militairen zijn natuurlijk gewoon normale mensen, die in staat zijn om bijzondere dingen te doen. Om die dingen te kunnen doen krijg je een opleiding, waarbij je een bepaalde attitude leert die niet meer weggaat. Dat betekent dat je doelgericht, flexibel en een doorzetter bent. Je leert omgaan met tegenvallers.”

Welke vooroordelen zijn er over militairen en welke kloppen er? Andrea Lapère is directeur van Stratego, waarmee ze oud-militairen naar het bedrijfsleven begeleidt. Zij heeft een dagtaak aan het bestrijden van vastgeroeste ideeën over militairen. “Het meest gehoorde vooroordeel is dat ze alleen maar orders schreeuwen. Daar werd ik een beetje moedeloos van. Intussen heb ik mijn antwoord wel klaar. Een militair brengt veel werkervaring mee en kan goed met mensen omgaan. Ze kunnen goed leidinggeven, maar ook goed leiding ontvangen. Daarbij kunnen ze heel creatief zijn in hun oplossingen. Een ander vooroordeel is dat een militair geen weerwoord heeft. Natuurlijk zijn het gewoon mensen die ook een weerwoord kunnen geven. Maar zodra alle argumenten zijn besproken en er een besluit is genomen dan wordt dat wel gewoon uitgevoerd zonder weerwoord.”

Mariniers worden getraind om op een bepaalde manier leiding te geven. Die lijkt redelijk hiërarchisch. “Bij Defensie zijn een hoop verschillende vormen van leiderschap te vinden”, zegt André Swortsow, oprichter van Mud Masters en oud-marinier. “Als je met een grote groep werkt, is top-down leiderschap nodig. Maar als je met een klein team werkt, is er van dat hele rechtlijnige geen sprake. In dat opzicht lijkt dat natuurlijk veel op werken in een zakelijke organisatie.”

We hebben het over onze vooroordelen over militairen. Maar wat verwachten militairen nou eigenlijk bij het bedrijfsleven?

André Swortsow: “Wat ik echt fantastisch vond bij Defensie was het gevoel van kameraadschap, alle neuzen stonden echt dezelfde kant op. Dat heb ik nu in mijn team ook wel een beetje, maar op veel kleinere schaal. Dit unieke element vind je niet zo snel terug in het bedrijfsleven.”

Andrea Lapere waarschuwt oud-militairen dat er minder saamhorigheid is in het bedrijfsleven. “De feedback die we altijd krijg is dat ze teleurgesteld zijn dat iedereen om 5 uur naar huis gaat, dat ze niet weten hoe elkaars partners heten en dat men elkaar eigenlijk niet zo goed kent.”

Ton Tieland werd gevraagd om een jeugdzorgorganisatie vlot te trekken in moeilijke tijden. Hoe herken je zijn manier van werken de militair? “Als je een beetje carrière maakt in bij de militairen, wissel je om de 3 jaar van baan. Dat betekent dat je gewend bent om snel aan de slag te gaan. Dat helpt enorm bij dit soort projecten. Bij de jeugdzorg was het in het begin veel lezen en met mensen praten. Het was een onrustige tijd in de jeugdzorg en dat herkende ik vanuit Defensie. Ik heb toen iedereen bij elkaar geroepen, uitgelegd wat er speelt en wat dat betekent.  Achteraf hoorde ik dat dat erg gewaardeerd werd, maar bij Defensie is dat eigenlijk heel normaal.”

De militair kan dus best wat leren van het bedrijfsleven, maar andersom is de winst groter. Doorpakken en flexibel omgaan met teleurstellingen, maar ook accepteren dat een beslissing een beslissing is. Eén vooroordeel over de hiërarchische organisatie lijkt wel te kloppen, maar dat is dan ook functioneel. We zien oud-militairen vooral terug in leidinggevende functies en op plekken waar problemen moeten worden opgelost.

Militair in het bedrijfsleven - 18 februari 2020
Beluister de uitzending