Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Meerwaarde van diversiteit op de werkvloer

Meerwaarde van diversiteit op de werkvloer

Hoe divers is jouw vriendengroep? Waarschijnlijk dezelfde types van dezelfde leeftijd met dezelfde normen en waarden en politieke ideeën. Dat werkt prima, je hebt aan een half woord genoeg. Dus waarom zijn werkgevers zo druk bezig met diversiteit?

Geen prioriteit

Page Personnel deed een groot onderzoek naar diversiteit onder hun klanten. Managing director Martijn Goudswaard vertelt dat 90% zegt het belangrijk te vinden, maar slechts 40% het verankerd heeft binnen HR. “Mensen moeten erin geloven, dat is vaak niet het geval.” Hoogleraar Naomi Ellemers, gespecialiseerd op diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, is daarover niet verbaasd. “Vaststellen dat het belangrijk is, lost het probleem niet op. Je zal er planmatiger mee aan de slag moeten. Diversiteit wordt te vaak neergelegd bij iemand die niet bezig is met de centrale doelen, waardoor het geen prioriteit krijgt. Zo komt het nooit voor elkaar.”

Diversiteit is lastig

Studies laten zien dat diversiteit op langere termijn meerwaarde kan hebben. “Op korte termijn kost het geld terwijl het niet altijd leidt tot economische meerwaarde”, zegt Naomi. “Het kan gaan om het principe gelijke kansen te bieden, of om de participatiewet die voorschrijft arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Er wordt vooraf makkelijk over gedacht, maar diversiteit is in de praktijk heel lastig. Je bent bijna verdacht als je de vraag stelt: waarom zouden wij diversiteit op de werkvloer nodig hebben en wat willen we ermee bereiken? Maar als je die vraag niet stelt, ben je verkeerd bezig.” 

Beter luisteren

Bij Page stelden ze die vraag wel. Omdat ze wilden groeien, was meer diversiteit nodig. Het personeelsbestand was vrij homogeen: HBO/universitair geschoold, dezelfde achtergrond. Martijn: “Daardoor bleef de groei beperkt. Veel vrouwen stapten uit na hun eerste kind, we hielden vooral mannen over. Onze bedrijfscultuur was star, dat past niet iedereen. Parttime of vanuit huis werken maakt iemand niet minder productief, integendeel. Meer vrijheid en mogelijkheden zorgt ervoor dat mensen die niet alles willen laten om de top te bereiken, nu wel blijven. Dat vergt een mindset van top down naar beter luisteren naar wat mensen willen. Dat is de sleutel tot diversiteit. Het betaalt zich terug om mensen het vertrouwen te geven. Ze worden productiever en er is minder verloop: dat was bij Page 60% per jaar en nu 24%.”

Diversiteit optimaal inzetten

“Meerwaarde van diversiteit is vooral aangetoond bij bedrijven die flexibel en innovatief moeten zijn, dan heb je mensen nodig met een andere invalshoek. Als het alleen gaat om efficiëntie, is diversiteit in eerste instantie alleen maar lastig”, zegt Naomi. “Meer vrouwen in de top kan meerwaarde hebben, maar als vrouwelijke managers zich net zo gedragen als de mannen om succesvol te zijn, doet dat niks voor diversiteit. Als er andere types het bedrijf binnenkomen, voelen ze zich of niet thuis en gaan weer weg, of ze passen zich aan de groep aan. Vraag je af hoe het komt dat mensen snel weer weggaan. En hoe het zit met vaste aanstellingen en doorgroeimogelijkheden. Voelt iedereen zich thuis om op z’n eigen manier een bijdrage te leveren? De hele samenhang moet in kaart gebracht worden om diversiteit optimaal in te zetten.”

Iemand die het team aanvult

Farmaceut MSD Nederland heeft diversiteit hoog in het vaandel. HR-director Derk Jan Cup vindt dat diversiteit net zo normaal moet zijn als ademen. “Haperend diversiteitbeleid wijt ik aan de toon van de top. Statistieken moeten niet belangrijker zijn dan het echte geloof in diversiteit. Ga bij een overvloed aan kandidaten niet weer voor de ‘usual suspect’ maar kies iemand die anders is en het team aanvult. Verloop hoort erbij, dus gebruik dat in je voordeel: hoe zou jij je team willen aanvullen.”