Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Medewerkers ruilen

Medewerkers ruilen

Je wilt goede medewerkers natuurlijk het liefst bij je bedrijf houden. Maar als ze dan toch gaan, kan je ze misschien ruilen tegen andere goede mensen. Dat gebeurt vaker dan je denkt: de netwerken groeien alleen maar. In deze arbeidsmarkt is het gevaar dat iedereen komt halen en niemand komt brengen.

Er zijn in Nederland netwerken van honderden bedrijven die personeel uitwisselen, tijdelijk of permanent. Richard van Halderen richtte 3 jaar geleden zelf zo’n netwerk op: Bedrijven voor elkaar. “Mijn elektrotechnisch installatiebedrijf RNS installeert elektra in nieuwbouw- en bestaande woningen. We zijn met 5 vaste mensen en leenden soms tijdelijke krachten, maar met detacheringsbureaus heb ik slechte ervaringen. Bedrijven voor elkaar startte met een pilot onder 200 collega-bedrijven. Als je flexibel bent, kan je mensen van elkaar lenen. Rond de 600 bedrijven hebben hun personeelsbestand inmiddels op het platform gezet. Ze voegen heel eenvoudig de beschikbare mensen toe, bijvoorbeeld als een planning uitloopt en medewerkers een paar dagen op de bank zitten. Het loonbestand is onze grootste kostenpost, terwijl de flexibele schil heel makkelijk inzetbaar is.”

Het nieuwe denken

Regiomatch is uit op permanente uitwisseling. Bernadet van Veldhuizen werkt bij een beveiligingsbedrijf en heeft nu een werkervaringsplek in het kader van personeelsuitwisseling. “De arbeidsmarkt verandert en er is een groot tekort aan mensen. Organisaties hebben elkaar nodig om mensen in beweging te brengen; zo is Regiomatch ontstaan. Grote en kleinere bedrijven faciliteren elkaar door eens per maand 2 uur om de tafel te zitten en matches te maken. Wie iets anders zoekt, kan daar pitchen. Als iemand toch weg wil, is dit de kans om een ervaringsplek te vinden voor een paar maanden. Dat gaat met gesloten beurzen en als het goed gaat, stap je over. De afspraak is dat een bedrijf niet alleen haalt, maar ook brengt. We denken niet meer in functies en banen, maar kijken naar vaardigheden en competenties; Regiomatch is het nieuwe denken. In deze schaarste kijken we hoe we elkaar kunnen helpen om aan de vraag te voldoen en soms zelfs personeel te delen.”

Leuker bij de concurrent

Hoogleraar loopbaanmanagement aan de Open Universiteit Judith Semeijn denkt dat de expertise en ervaring van een netwerk zeker kan helpen om aan goed personeel te komen. “Mensen kunnen meer mobiel blijven en via een netwerk wordt het normaler om zulke stappen te maken. Ik zou zeggen, laat je voorlichten zodat je snapt hoe het allemaal werkt en welke mogelijkheden er zijn.” Een nadeel kan zijn dat goede mensen in aanraking komen met bedrijven waar het misschien leuker is of ze een beter salaris krijgen. Richard: “We hebben de afspraak dat je niet bij elkaar wegkoopt: het eerste halfjaar mag je geen contract aanbieden. Je kunt van elkaar leren en bij een collega-bedrijf een andere functie uitproberen. Daarna kan je bij je eigen bedrijf doorstromen, of bij een ander. We helpen elkaar met het netwerk, ik zie het niet als de concurrent helpen. Het platform is gratis, we zijn allemaal collega’s en versterken de branche op deze manier.”

Kortom

  • Wees niet bang om mensen tijdelijk of permanent uit te wisselen, dat is oud denken
  • Kijk niet alleen naar functie, maar vooral naar competenties van mensen
  • Personeel uitwisselen kan online, offline, permanent of tijdelijk - zelfs voor 1 dag
  • Je zit aan tafel met verschillende mensen uit diverse sectoren 
Medewerkers ruilen - 29 mei 2019
Beluister de uitzending