Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Leven lang leren

Leven lang leren

Op 15, 16 en 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen, waar één van de onderwerpen een ‘Leven Lang Leren’ is. Er is veel geld beschikbaar voor ontwikkeling op de werkvloer, maar toch blijft het al jaren eerder bij een ‘Leven Lang Leuteren’ als het gaat om plannen voor een ‘Leven Lang Leren’. Hoe kan je ervoor zorgen dat iemand echt bezig kan en wil zijn met zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid?

Hoe gaat het in de praktijk?

Volgens Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht en kroonlid SER, zijn er sectoraal opgerichte fondsen, bijvoorbeeld het O&O (opleidings- en ontwikkelingsfondsen) fonds. “Het probleem is dat ze niet buiten de sector scholen. En ook is de mentaliteit van zowel de werknemers en werkgevers toch nog onvoldoende ingericht op de gedachte dat je echt permanent moet bijscholen.” Deze gedachtegang kan doorbroken worden, maar alleen als je goed faciliteert. Het komt er nu in de praktijk op neer dat er te weinig individuele plannen worden gemaakt.

Waar moet het kabinet de komende vier jaar naar kijken?

“Wat ik heel graag zou willen, is dat over een jaar of vier een ‘Leven Lang Leren’ heel normaal is,” vertelt Judith Tielen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Een aspect waar aandacht aan gegeven kan worden, is dat er naar de individu wordt gekeken. Dat er een individuele leerrekening wordt opgezet voor iedereen om bijscholing van te kunnen betalen. “Daarnaast zou ik graag willen dat er een loket in jouw regio is, waar je loopbaanadvies kan krijgen met een bijpassend opleidingsadvies.”

Kandidaat-Kamerlid voor de PvdA, Gijs van Dijk vindt dat we moeten stoppen met eindeloos discussiëren over een ‘Leven Lang Leren’. “We moeten het mogelijk maken door regionale centra op te richten waar werkgevers ook aan bijdragen, waar mensen naar toe kunnen en ook waar het geld in gaat zitten. Op dit moment kan je als werknemer namelijk nergens naar toe, tenzij je slim die weg weet te vinden.”

Hilde Palland, Tweede Kamerlid voor het CDA, vertelt dat het CDA individuele leerrechten heeft gerealiseerd. Dit houdt in dat iedereen hetzelfde opleidingsaanbod van de overheid gefinancierd krijgt. “Dit betekent dat je als werknemer hier zelf over kan beschikken en dit ook mee kan nemen naar een volgende werkgever, zodat je jouw hele werkzame leven kan investeren in het wend- en weerbaar blijven op de arbeidsmarkt.”

Hoe kan je de schoolangst doorbreken?

Vele mensen hebben een bepaalde angst als ze aan school denken, bijvoorbeeld aan de schoolbanken of weer lessen te volgen. Maar dit kunnen we doorbreken. “Het belangrijkste is dat er heel veel kan op een praktische manier, zoals mensen stage laten lopen op een andere plek,” vertelt Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66. “Een ‘Leven Lang Leren’ gaat over meer dan alleen een seminar luisteren of een boek uit je hoofd leren. Het gaat om hele praktische dingen.”

Paul Smeulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, vindt dat er ontwikkelingsplannen gericht op iedereen moeten zijn. “Het is een maatschappelijk belang.” Ook vindt hij het belangrijk dat een werknemer één keer in het jaar praat met de werkgever over de toekomst, welke vaardigheden nog bijgeschoold moeten worden. ‘’Maar om mensen te gaan dwingen om een opleiding te volgen waar ze geen zin in hebben, daar geloof ik niet in. Ik denk wel dat we als overheid, samenleving en werkgevers veel meer kunnen doen en het makkelijker kunnen maken, om te zorgen dat mensen hiervoor open staan.”

Kortom, alle Tweede Kamerleden zijn het met elkaar eens dat er een verandering moet komen in de ontwikkeling van werknemers. De manieren waarop we dat kunnen bewerkstelligen verschilt per partij, want moet dit individueel of collectief geregeld worden? Wel zijn ze allemaal enthousiast over een soort regionaal loket waar je loopbaanadvies kunt krijgen. Verder is het belangrijk dat werknemers het gesprek aangaan met de werkgever.

Een 'Leven Lang Leren' komt ook aan bod in de podcast 'Zo organiseren we de arbeidsmarkt'. Brainnet maakte deze podcast in samenwerking met BNR.    

Luister de hele podcast hier

Leven lang leren - 1 maart 2021
Beluister de uitzending