Lessen paardensport voor leidinggevenden

Lessen paardensport voor leidinggevenden

Wat zeggen een paard en de paardensport nou over hoe je een team moet leiden? Nou, heel veel, blijkt. Wil je weten hoe je op de werkvloer de ruiter in jezelf kunt ontdekken? Je hoort het in deze BNR Werkverkenners. Met:

  • Cathy van Dyck, universitair hoofddocent organisatiewetenschapper en initiatiefnemer van Leadership on Horse Trails.
  • Elaine Pen, Olympisch ruiter.
  • Bregje Spijkerman, eigenaar Teamtalk, schreef o.a. Hybride Teams.


Wat is er zo speciaal aan paarden?
Paarden geven directe feedback. Als een paard geen zin heeft, verzet hij geen stap en als hij niet goed wordt aangestuurd dan loopt het direct mis. Ook voelen paarden goed aan wat mensen voelen en denken en reageren hier ook op. Daarnaast zijn het kuddedieren. Zij beoordelen of ze veilig zijn en vertrouwen hebben in hun leider en als dat zo is kunnen zij tot bijzondere prestaties komen.

Welke lessen kunnen leidinggevenden daaruit trekken?
In de paardentopsport moet de ruiter heel precies communiceren met het paard. De ruiter moet uitzoeken hoe de boodschap overkomt en hoe hij/zij het paard optimaal kan laten presteren. Dit uit zich niet alleen in de woorden die je gebruikt, maar ook bijvoorbeeld in je houding, gedrag en intonatie. Dit kun je ook toepassen op de werkvloer.

Vertrouwen is heel belangrijk in de relatie tussen ruiter en paard. Het paard moet voelen dat de ruiter hem geen dingen laat doen, die hij niet kan. Dit bereik je door met het paard te praten en dat wat van het paard gevraagd wordt op te bouwen en samen met het paard naar de topprestatie toe te werken. Ook hier kun je de parallel met werknemers leggen. Als de werknemer zijn leidinggevende vertrouwt, zal hij beter presteren.

Wat doe je als leidinggevende als je zelf onder druk staat? Medewerkers voelen dit ook aan. Focus is hierbij van groot belang. Stress is heel normaal en een beetje adrenaline kan ook helpen om beter te presteren. Focus zorgt dat je gericht bent op het einddoel en wat je moet doen om dat te bereiken. Je moet er voor waken dat stress de overhand krijgt en je prestaties beïnvloed.

Elaine Pen, professioneel ruiter vertelt zij ook van haar paard heeft geleerd om compromissen te sluiten. Soms is het resultaat niet waar je op had gehoopt of waar je uiteindelijk naar toe wilt. Je kunt dan gaan duwen en trekken aan het paard, maar het gevolg is dat het paard zijn vertrouwen verliest en niet doet wat je wilt. Elaine licht toe dat je het paard soms moet belonen voor wat hij die dag gepresteerd heeft ook al is het niet genoeg voor de wedstrijd en het de volgende keer weer opnieuw moet proberen.

Wat is de valkuil?
Aandacht hebben voor de individuele werknemer kan leiden tot micromanagement. Je moet oppassen dat je niet voor ieder individu een eigen aanpak creëert. Er moet een basis zijn, die voor iedereen gelijk is. Kijk binnen je team wel naar individuele kwaliteiten en aandachtspunten. Uiteindelijk wil je met een team een doel bereiken en het is belangrijk dat het team zich door jouw wijze van leidinggeven geënthousiasmeerd en gemotiveerd voelt om dit zelf samen op te pakken. Een team met zelfvertrouwen, lost zelf jouw problemen op. Waar je naar toe wilt, is dat de medewerkers zich zelf verantwoordelijk voelen voor het behalen van het doel.
 

Lessen paardensport voor leidinggevenden - 30 maart 2022
Beluister de uitzending