Lean: een manier van leven, denken en werken

Lean: een manier van leven, denken en werken

“In een snel veranderende wereld verandert de behoefte van de klant continu. Wat nu goed werkt voor een organisatie, is geen garantie voor de toekomst. Lean helpt organisaties om de taal van de klant te spreken, zodat zij hen beter kunnen bedienen. Nu en in de toekomst.” Zegt John Maes, Eigenaar van Always Better consultancy BV, Senior VP Lean Center of Excellence bij een financiële instelling en auteur.

John Maes heeft meer dan 10 jaar ervaring in Lean en verandermanagement. Hij heeft met succes omvangrijke veranderingen aangestuurd bij uiteenlopende bedrijven. “Mensen en organisaties beter maken is voor mij zowel privé als zakelijk een belangrijke drijfveer. Ik kan er oprecht van genieten als mensen hun eigen toegevoegde waarde snappen en zich actief inzetten ten behoeve van de klant.” Op dit moment is John Maes actief binnen een financiële instelling als Senior VP Lean Center of Excellence waar hij succesvol Lean heeft uitgerold binnen de organisatie. Hij heeft een eigen kijk en visie ontwikkeld op de Lean filosofie. Samen met Vincent Wiegel schreef hij het boek Succesvol Lean. Een praktisch boek dat organisaties helpt Lean succesvol te implementeren.

Spreek dezelfde taal als de klant

Lean is een managementfilosofie. De essentie van Lean is het continu verbeteren van de organisatie waarbij de klant centraal staat. John Maes legt uit: “Lean is een manier van leven, denken en werken. Dat is waar veel organisaties de mist in gaan. Zij hopen op een quick win zoals kostenbesparing. Maar Lean is geen tool die je uit de gereedschapskist haalt als het nodig is, het is gericht op permanent beter worden. Daarom kent Lean geen begin of einde.” John legt uit: “Door de Lean filosofie toe te passen binnen organisatie, worden medewerkers continu uitgedaagd om te verbeteren. Bij elke stap die je neemt stel je de vraag: ‘Is de klant bereid om hiervoor te betalen?’. Als je vanuit deze gedachtegang handelt, dan maak je je organisatie toekomstbestendig en pas je de Lean filosofie succesvol toe. Lean en verandermanagement gaan dan ook hand in hand. Er moet binnen de organisatie een behoefte zijn om te veranderen, beter te worden. Wat nu werkt, werkt over 10 jaar misschien niet meer. Daarom moet je continu je huidige werkwijze onder de loep nemen en bereid zijn om te veranderen om beter te worden.”

De hele organisatie Lean

Lean heeft alleen kans van slagen als het wordt doorgevoerd in alle lagen binnen de organisatie. Zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau. Volgens John heeft dit meerdere voordelen: “Randvoorwaarde van een succesvolle implementatie is dat alle medewerkers erbij betrokken zijn. In de beginjaren dat we Lean implementeerden maakten we de fout dat we niet iedereen goed in het proces meenamen en ons vooral concentreerden op operationeel niveau. Dat hebben we veranderd. Bij de financiële instelling waar ik werk beginnen we elke dag met een dagstart, waar de processen en het werk dat die dag moet worden gedaan besproken. We nemen ons huidige proces continu onder de loep en iedereen kan verbetersuggesties geven. Als één medewerker een goed idee heeft waardoor de hele afdeling straks 30% efficiënter kan werken, dan geeft dat de medewerker een gevoel van toegevoegde waarde en de hele organisatie wordt er beter van. En dat is waar Lean over gaat, je werkt aan verbetering en dat doe je samen.”

De boswachter ziet 150 vogels, terwijl jij met geluk 2 konijnen ziet

Volgens de theorie van de Lean filosofie, zijn er 3 gradaties binnen Lean te onderscheiden. Namelijk de Yellow Belt, Green Belt en Black Belt. Daarnaast heb je nog een verdieping op de Black Belt, de Master Black Belt. John Maes: “Bij de financiële instelling waar ik werk streven we ernaar dat iedere medewerker de Yellow Belt heeft, zodat iedereen de basis van Lean begrijpt. We streven er tevens naar dat 1 op de 15 medewerkers opgeleid zijn tot Green Belt, één gradatie hoger en 1 op de 100 medewerkers Black Belt. Deze mensen gaan aan de slag met het oplossen van problemen die afdelingoverstijgend zijn. Zij kijken naar oorzaak en gevolg. Een Black Belt stuurt de rest van de organisatie aan. Deze persoon is getraind verandering te begeleiden, zowel het gedrag van de medewerkers als de processen in de organisatie.” John Maes legt de noodzaak dat iedereen een Yellow belt heeft uit: “Stel jij loopt door het bos met een boswachter. Jij merkt met geluk 2 konijnen op, terwijl de boswachter in diezelfde tijd al 150 vogels, een ree, een vos en 10 konijnen heeft gezien. Door de Yellow Belt opleiding leren de medewerkers de problemen in de organisatie te zien en kleine problemen op te lossen. Een Black Belt overziet het geheel van de organisatie, snapt verbindingen en weet verbeteringen door te voeren die van complexere of strategische aard zijn.”

Online training Active Lean - Yellow Belt

Voor mensen die kennis willen maken met Lean schreef John Maes, samen met Vincent Wiegel, de bestseller Succesvol Lean. Ook ontwikkelden zij de online training ‘Active Lean’. Deze training richt zich op de basis van Lean: de Yellow Belt. De training sluit aan bij de praktijk van alledag, zet je aan het denken over wat je nu doet en hoe het met de Lean filosofie nog beter kan. Met heldere videocolleges en cases wordt Lean begrijpelijk. De online training 'Active Lean (Yellow Belt)' is als eerste digitale training in Nederland geaccrediteerd door het LERC (Lean Enterprise Research Center). LERC is gelieerd aan de Cardiff University.

Voor wie is de online training Active Lean geschikt?

“De online training Active Lean is geschikt voor iedereen die op een laagdrempelige manier kennis wil maken met Lean.” Zegt John Maes. Hij vervolgt: “Het is zeer geschikt voor leidinggevenden en managers in een organisatie die nadenken over de implementatie van Lean binnen de organisatie. Daarnaast is de training ook zeer geschikt voor zelfstandig ondernemers. Een zelfstandig ondernemer ziet vaak verschillende bedrijven en dus verschillende methoden. De zelfstandig ondernemer ziet wat wel werkt en wat niet werkt en kan deze kennis meenemen om zijn klanten nog beter te bedienen. Dat past binnen de denkwijze van Lean. Als je als zzp’er snapt hoe Lean werkt, dan beschik je over het vermogen om mee te werken aan verbetering en ben je van toegevoegde waarde voor jouw opdrachtgever.”