Lastpakken

Lastpakken

Ministers die met elkaar bespreken wat ze moeten doen met lastige Kamerleden. Dit gebeurt niet alleen bij een overheidsinstantie, maar ook op de werkvloer. Werknemers kunnen een andere mening hebben dan hun werkgever, deze personen worden al vaak gezien als een lastpak. Maar hoe kun je het beste met zulke werknemers omgaan?

Wat is een lastpak?

“Een lastpak is iemand die in het bedrijfsleven een andere mening is toegedaan dan de leidende mening en daar regelmatig op terug komt, zonder dat de leidinggevende daar op zit te wachten.” Althans de woorden van Henk Jan Kamsteeg, trainer Dienend en Inclusief leiderschap.

Dwarsdenker

Femke de Vries, managing partner &samhoud consultancy en hoogleraar Toezicht aan de RUG, benoemt een lastpak eerder een dwarsdenker. Mensen een lastpak noemen, creëert een negatief denkbeeld over hen. “Ik denk dat iedereen wel iemand in gedachten heeft in zijn eigen organisatie, die een dwarsdenker genoemd kan worden. Dan denk je dat je er bij bent en dan komt een collega vanuit een totaal andere hoek aanvliegen. Dat vertraagt.” Aan de andere kant, kunnen zulke dwarsdenkers juist een heel ander perspectief geven op het besluit.

Twee typen dwarsdenkers

Volgens Arend Ardon, eigenaar van The Change Studio, zijn er twee typen dwarsdenkers. In de praktijk heb je mensen die zichzelf kritisch opstellen over visie, strategie of andere perspectieven. Zulke mensen moet je juist koesteren omdat zij jou een ander denkbeeld kunnen geven. Een andere type is de negatieve volgeling. “Zulke mensen zitten altijd te klagen, maar nemen geen verantwoordelijkheid.”

Positieve bijdrage

Een dwarsdenker wordt gezien als een negatief persoon, vertellen alle drie de deskundigen. Maar eigenlijk kan een dwarsdenker een positieve bijdrage leveren aan het bedrijf. Henk Jan vertelt dat dwarsdenkers kunnen zorgen voor innovatie of grotere arbeidsproductiviteit. Naast deze aspecten is het van belang dat de werknemer zijn mening mág uiten bij zijn werkgever, “Het begint bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie”, volgens Henk Jan.

Tips voor werkgever

Een werkgever kan nooit zonder ongemak werken aan vernieuwing, er zullen altijd botsingen ontstaan met werknemers. “Je hebt juist die afwijkende perspectieven nodig.” Zet dwarsdenkers daarom in de schijnwerpers en daag dwarsdenkers uit om op een andere manier succesvol te krijgen, aldus Arend Ardon.

Kortom, een dwarsdenker is niet altijd negatief op de werkvloer. We kunnen er juist van leren, mits iedereen dezelfde kansen krijgt om zijn of haar problemen en perspectieven te uiten.  Door als werkgever in gesprek te gaan met dwarsdenkers, ontstaat er vertrouwen en wordt het dwarsdenken functioneel.

Lastpakken - 11 mei 2021
Beluister de uitzending