Laat je niet gek maken!

Laat je niet gek maken!

‘Het afschaffen van de VAR en de komst van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), leidt tot veel onrust en vragen’, stelt zp-expert Josien van Breda, adviseur beleid bij FNV Zelfstandigen. ‘Er doen heel wat indianenverhalen de ronde. Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn, hun eigen keuzes maken en zich niet laten leiden door allerlei spookverhalen.’

FNV Zelfstandigen is belangenbehartiger voor zzp’ers. Zij versterken de positie van zelfstandig ondernemers met bijvoorbeeld een gerichte en actieve lobby in Den Haag. Josien: ‘Ook bieden we hulp en ondersteuning aan zzp’ers. Denk daarbij aan zaken als advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen en kortingen op verzekeringen. En we zijn op dit moment heel actief om mensen goed voor te lichten over de Wet DBA.’

Onduidelijkheid

‘Een paar weken na de introductie van de Wet DBA zien we dat er behoorlijk wat gaten zitten in de uitwerking. Bijvoorbeeld over de termijn van de opdracht. Het is onduidelijk hoe lang je als zzp’er voor een opdrachtgever mag werken. Dat leidt tot veel onzekerheid. Zeker bij de groep zzp’ers die al jaren lang aan dezelfde opdracht werken voor dezelfde opdrachtgever. Wij vinden dat de Belastingdienst snel inzicht in moet geven in wat wel kan en wat niet. Er zijn ook zzp’ers die veel kleine opdrachten tegelijk hebben. Denk aan vertalers, trainers of tekstschrijvers. Het kan zijn dat zij voor dezelfde opdrachtgever vele kleine, losse opdrachten doen. Het is nog onduidelijk hoe de Belastingdienst dit gaat beoordelen. Het lijkt me volstrekt onwenselijk dat er in dergelijke gevallen arbeidscontracten van een dag of een paar uur moeten worden gemaakt.’

Goed nieuws

‘Er is ook goed nieuws’, meent Josien. ’We hebben nog een behoorlijke termijn waarop we met elkaar de zaak werkbaar kunnen krijgen. Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt er een overgangsperiode.

In deze tijd zal de Belastingdienst niet actief gaan handhaven en veel voorlichting geven. En er komt een expertcommissie. Deze commissie gaat toetsen of de beoordeelde modelovereenkomsten arbeids- en sociaalfiscaal rechtelijk in orde zijn. Ik verwacht ook dat er meer helderheid komt over de aspecten als duur van de opdracht. Goed nieuws is ook dat FNV Zelfstandigen een modelovereenkomst heeft die goedgekeurd is door de Belastingdienst. Het gebruik van modelovereenkomsten is overigens niet verplicht. Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen samen ook hun afspraken vastleggen, daarbij zou je modelovereenkomsten als inspiratiebron kunnen gebruiken. Gebruik je door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten en houd je je aan de afspraken, dan heb je wel meer zekerheid dat er geen verplichting is tot afdracht van loonheffing en sociale werknemerspremies. Ik verwacht dat er de komende periode meer duidelijk wordt in de uitwerking van de wet. Ons advies is om zowel als opdrachtnemer als opdrachtgever geen overhaaste beslissingen te nemen. Laat je vooral goed voorlichten.’

Tips

  1. Maak gebruik van de overgangsperiode om je goed te laten voorlichten.
  2. Ga als opdrachtnemer met je opdrachtgever in gesprek als je twijfelt over zaken als gezagsverhoudingen en of je werk zich wel voldoende onderscheidt van anderen die in loondienst zijn.
  3. Neem geen overhaaste beslissingen, laat je niet leiden door fabels, focus op de feiten.

Josien van Breda is zp-expert en adviseur beleid bij FNV Zelfstandigen. Je kunt Josien ontmoeten bij de informatiesessies die Brainnet organiseren over de Wet DBA. Tijdens deze sessies is Josien een van onze gastsprekers.