Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Kwaliteit van werk

Kwaliteit van werk

Werkgevers hebben de kwaliteit van onze banen verwaarloosd. Dat leidt tot onzekere en gestreste werkenden, die sneller van baan wisselen of kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Ons werk moet beter. En om die kwaliteit van werk te verhogen, moet er op allerlei fronten wat gebeuren. Hoe zorg je voor meer zekerheid, meer autonomie en minder werkdruk?

Monique Kremer is onderzoeker bij de WRR. “Het zijn niet alleen de werkgevers, het komt ook doordat we steeds minder zekerheden hebben. De sociale zekerheid bijvoorbeeld, vooral voor zzp’ers. Je zou kunnen zeggen dat door verschillende aspecten de kwaliteit van werk onder druk staat. Er is veel aandacht geweest voor het binnenhalen van personeel op tijdelijke basis en niet genoeg voor het begrijpen van de consequenties daarvan. Het is wel positief dat werkstress nu steeds meer aandacht krijgt, dat was voorheen anders. De kennis is nu aanwezig, nu is de vraag: wat gaat er gebeuren? Kwaliteit van werk bestaat eigenlijk uit drie dingen: grip op geld en zekerheid, grip op jezelf als werkende en grip op je leven. Dat je je werk dus ook kan afbakenen en er een goede balans is tussen werk en privé.”

Rob van Eijbergen is organisatieadviseur en deeltijdhoogleraar. “Het is een combinatie van dingen. Zeker in de zorgsector. Veel technocratisering van het werk en veel afstand. Vooral de behoefte aan meer resultaat en prestatiegericht werken schiet door. We moeten vooral kijken naar de basisbehoefte van mensen. Mensen vinden het helemaal niet erg om hard te werken of om met problemen geconfronteerd te worden. Het wordt pas vervelend als ze het niet zelf kunnen oplossen. Zorg dus dat een medewerker van een callcenter niet alleen een vast lijstje kan afdraaien, maar ook antwoorden kan geven op vragen die gesteld worden. Dat is motiverend.”

Inge Borghuis is bestuurder van Amstelring. “Ik zeg altijd: je moet als bestuurder een moreel kompas hebben. Onze leidraad is werknemers vragen wat ze nodig hebben, om hun werk zo goed mogelijk te doen. We hebben intern drie doelen; goede zorg leveren, een fijne werkplek bieden en financieel gezond zijn. Die drie moeten in balans zijn. Werkdruk is daarbij heel belangrijk. Als jij het gevoel hebt dat je nooit goed genoeg voor je cliënten kan zorgen, dan voelt dat niet goed. Mensen in de zorg hebben een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Als je hen vraagt wat ze belangrijk vinden, dan gaat het bijna nooit over geld. Het gaat altijd over fijne collega’s en over ruimte krijgen om te doen wat nodig is.”

Kwaliteit van werk - 4 februari 2020
Beluister de uitzending