Kloppen die vooroordelen over oudere werknemers wel?

Kloppen die vooroordelen over oudere werknemers wel?

We moeten allemaal steeds langer doorwerken: tot 67, 68 en misschien straks wel tot 70. De vooroordelen over oudere werknemers zijn bekend: te langzaam, vaak ziek en je kan ze niks meer leren. Maar klopt dat wel?

Buitenlandcommentator bij BNR Bernard Hammelburg is zo’n oudere werknemer. Hij zegt dat het ook voordelen heeft. “In de journalistiek word je juist beter, want van ingewikkelde onderwerpen als geopolitiek begrijp ik steeds meer en ik heb veel parate kennis waardoor ook mijn geheugen beter wordt.” Toen hij jong was, had hij een mentor van wie hij veel heeft geleerd. Hij is nu 70+ en zelf mentor voor een aantal collega’s. “Soms vraag ik me af of de hoofdredacteur dit oude mannetje nog wel wil, maar volgens mij kan ik dagelijks nog iets toevoegen.”

Liever ouderen

Noot vervoert vooral mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals gehandicapte leerlingen die van en naar school moeten. Het bedrijf heeft 1.500 medewerkers. Door de gespreide werktijden heeft Erik Willems het liefst ouderen in dienst. “Mensen met veel levenservaring weten goed om te gaan met onze doelgroep. Toch krijgen we niet alle vacatures ingevuld, want de markt van beschikbare chauffeurs wordt steeds kleiner.”

Als talent beschouwen

Bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit Annet de Lange, zegt dat ‘de oudere werknemer’ niet bestaat. “Ouderen zijn niet één groep met dezelfde kenmerken en zeker geen probleemgroep. Veel oudere werknemers zijn loyaal, capabel, gemotiveerd om langer door te werken en bij te leren, maar krijgen minder kansen voor doorontwikkeling op het werk. Behandel ouderen niet anders dan jongeren, maar beschouw ze als talent over de levensloop en kijk naar doorontwikkeling op hoger niveau en het aantrekkelijk houden van werkvermogen. Daar heeft de werkgever preventief nog wel wat te doen. Denk aan structurele loopbaanbegeleiding en coaching, voor hoger- en vooral lageropgeleiden: hoe kun je iemand breder inzetbaar maken door bij- en omscholing.”

Cognitief interessante werkomgeving

Annet doet veel internationaal vergelijkend onderzoek. In andere landen zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor ‘rebranding’ van ouderen. “Japan loopt vaak voorop en heeft veel respect voor ouderen. Het is daar nu heel hip om iets oudere vrouwen te re-integreren. Bij- en omscholing wordt aantrekkelijk gemaakt, er is zelfs een universiteit voor ouderen en zorgtaken worden vanuit de werkgever opgelost. Ik verwacht hier dezelfde ontwikkeling, want met het re-integreren van vrouwen vanaf 50+ is nog winst te boeken. Je kunt op hogere leeftijd een aantrekkelijke werknemer zijn als er ruimte is voor bijscholing op maat. Wordt dat zingevend perspectief niet meer aangeboden, dan verlies je interesse en trek je je terug uit het arbeidsmarktproces. Een cognitief interessante werkomgeving is heel belangrijk in het capabel en inzetbaar houden van werknemers. Als je je blindstaart op de kleine groep millennials, win je de race niet.”

Loopbaanbegeleiding op maat

Mentorschap vindt Annet onnodige stereotypering. “Ik vind het interessanter om te kijken hoe je succesvol een loopbaan kunt ontwikkelen voor allerlei verschillende leeftijden en vanuit diversiteit. Dan wordt het aantrekkelijk om op hoge leeftijd mee te blijven doen. Dat is niet alleen belangrijk voor onze economie, maar heeft ook effecten op welzijn en dus onze gezondheidszorg. Werk is een betekenisvolle manier om in het leven te staan. Dat vraagt om individuele benadering, ook van jongeren. Ik denk dat HR af moet van functiehuizen en naar gedifferentieerde loopbaanpaden moet kijken die aantrekkelijk zijn voor verschillende groepen en levensfases. Gezondheidsbevordering en loopbaanbegeleiding op maat vanuit HR helpt bij succesvol ouder worden op het werk.”

Kortom

  • De oudere werknemer bestaat niet, het zijn allemaal individuen
  • Iedere oudere een mentorrol geven is niet handig, ze kunnen zelf een talent zijn
  • Als je niet meer in de oudere werknemer investeert, is de uitstroomkans veel groter
Kloppen die vooroordelen over oudere werknemers wel? - 8 mei 2019
Beluister de uitzending