Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Keep calm and stay the course

Keep calm and stay the course

Dacht je een half jaar geleden dat Trump een kans maakte op het presidentschap, dan werd je voor gek verklaard. In de televisiedebatten verloor hij van Clinton. De peilingen voorspelden winst voor Clinton. In de media werd Trump neergezet als een ongeleid projectiel, een lichtgewicht zonder enige kennis van buitenlandse politiek en een leugenaar. En toch wordt hij president van Amerika.

De laatste maanden heb ik me verbaasd over de onvoorspelbaarheid binnen de (mondiale) politiek. Neem de verkiezingsuitslag in de VS. Overal ter wereld werd voorspeld dat Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen. Exact hetzelfde gevoel van onvoorspelbaarheid bekruipt mij als ik denk aan het al dan niet definitief invoeren van de Wet DBA. Buzz-woorden die in het kader van deze nieuw te introduceren wet veelvuldig voorbijkwamen waren onder meer: schijnzelfstandigheid, transitiejaar, gebruikelijke duur en kwaadwillend. Stuk voor stuk begrippen waarvan de definitie nog altijd vaag is. De inhoud van de Wet DBA leidde tot zoveel onduidelijkheid en angst, dat zzp’ers op straat kwamen te staan. Volgens de staatssecretaris een ‘onbedoeld effect’. Het was juist de bedoeling dat deze wet meer duidelijkheid zou creëren rondom opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Onzekerheid

Er werd een commissie in het leven geroepen om de onduidelijkheden te onderzoeken en de staatssecretaris beloofde zelf eind november met een reactie te komen. Media en vakgenoten voorspelden dat er nu een einde zou komen aan de onduidelijkheid. Maar helaas bleek die voorspelling niet te kloppen. De staatssecretaris koos ervoor de handhaving van de wet uit te stellen tot 1 januari 2018. En daarmee blijft de onzekerheid in de markt onverminderd voortbestaan. Ik maak mij zorgen over de consequenties van de aanhoudende onzekerheid en onduidelijkheid. Uitstel heeft geen zekerheid gebracht, het verlengt de periode van onzekerheid en eerlijk gezegd vind ik dat niet kunnen.

‘Ongewenst effect van Wiebes’

Vanzelfsprekend moeten we oog hebben voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en keihard (blijven) optreden tegen elke vorm van oneigenlijk gebruik van werk en onderbetaling. Daar is niemand het mee oneens. We moeten oppassen dat het ‘ongewenst effect van Wiebes’ niet de B.V. Nederland lam legt. Het gaat namelijk om mensen. Mensen die graag willen én kunnen werken. Werk wat er is, maar wat opdrachtgevers niet, of in mindere mate durven uit te besteden. Dat betekent dus dat er mensen op straat (komen te) staan waar hele gezinnen de dupe van worden. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

Boerenverstand

De onzekerheid bij de Amerikaanse verkiezingen duurde voort tot het allerlaatste moment. Ook de onduidelijkheid rondom de wetgeving DBA blijft onverminderd van kracht. Het beste in onzekere tijden is wat mij betreft zorgen dat opdrachtgevers en zzp’ers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zich goed laten informeren over mogelijke scenario’s, kiezen wat bij hen past en vasthouden aan hun ondernemerskoers. En blijf vooral je gezonde boerenverstand gebruiken, ook tijdens de komende verkiezingen. Ik wens allen een gezond, ondernemend en bovenal koersvast nieuwjaar toe.