Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Investeer onbaatzuchtig in vaste en flexibele medewerkers

Investeer onbaatzuchtig in vaste en flexibele medewerkers

“Een mens is meer dan handjes en een hoofd, je hebt te maken met emoties. Het is de kunst voortdurend te balanceren tussen economisch rendementsdenken en sociale waarden. Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer goed voor elkaar zorgen. Dan kun je samen meerwaarde creëren”, stelt Aukje Nauta. Aukje is onder meer bijzonder hoogleraar op de NSvP-leerstoel Employability in Werkrelaties aan de UvA, kroonlid van de SER, ze adviseert vanuit haar adviesbureau Factor Vijf bedrijven over HR-onderwerpen en ze schreef het boek Tango op de Werkvloer.

“Een goede arbeidsrelatie aangaan heeft een zakelijke kant en een sociale kant. De zakelijke kant bestaat onder meer uit het juiste contract, de juiste voorwaarden en tarieven. Dat is het fundament waarop je verder kunt bouwen. De sociale kant heeft betrekking op zaken als opleiding, ontplooiingsmogelijkheden, werkzekerheid, autonomie en leuke collega’s. Steeds weer blijkt uit onderzoek dat werkgevers en werknemers hetzelfde nastreven, ze hebben allebei behoefte aan loyaliteit, binding en innovatie. Die elementen kunnen pas ontstaan als er aandacht is voor zowel zakelijke als sociale componenten”, vervolgt Aukje.

Loyaliteit, binding en innovatie

Kijken we naar de sociale aspecten binnen organisaties, dan zijn die vooral gericht op vaste medewerkers en niet op flexwerkers. Flexwerkers zijn echter niet meer weg te denken, het aantal zelfstandig professionals groeit gestaag.

“Die ontwikkeling is niet meer te stoppen. We zien bij bedrijven vele mengvormen: er zijn medewerkers met vaste dienstverbanden, tijdelijke contracten en flexibele werkvormen; alles loopt door elkaar. Het gaat er om dat je als bedrijf je doelstellingen kunt realiseren en daar heb je de juiste mensen bij nodig. Ik denk dat het belangrijk is om ook flexwerkers toegang te bieden tot de sociale componenten van een bedrijf. Als je mensen de ruimte geeft en ze toegang biedt tot bijvoorbeeld kennis, zullen ze ook bijdragen aan innovatie binnen je bedrijf. Daar komt nog een motivatie bij. Als je als werkgever onbaatzuchtig investeert in je mensen, ook in je flexibele medewerkers, dan krijg je in ruil daarvoor méér terug. Mensen geven dan wat extra’s en zijn zo de smeerolie van je bedrijf. Ook als de opdracht is afgerond, zullen deze mensen positief blijven over het bedrijf, blijvend ideeën aandragen en jouw bedrijf in hun eigen netwerk aanbevelen."

Prosociaal gedrag

Aukje vindt het positief dat steeds meer organisaties nadenken over hoe flexwerkers te betrekken bij zaken als opleidingen en medezeggenschap. “Als je arbeid -al dan niet flexibel- gaat zien als onderdeel van je totale bedrijfsstrategie in plaats van een product en je gaat daadwerkelijk in mensen investeren, stimuleer je prosociaal gedrag. Je krijgt daarmee dus gedrag dat niet alleen gericht is op eigen belangen en behoeften maar ook op die van anderen. Het gaat er om dat je als werkgever en werknemer elkaar ‘verrijkt’, en dat bedoel ik dan niet in louter de financiële zin van het woord. Hoe kun je elkaar helpen ontwikkelen? Als opdrachtgever moet je niet het onderste uit de kan willen halen, denk vooral in termen van duurzaamheid, dan ontstaat er méér. Meer waarde, meer plezier en wederkerigheid. Probeer het beste in een samenwerking naar boven te halen, ongeacht contractvorm.”