Intrapeneurship

Intrapeneurship

Erik Stam, hoogleraar economie aan de Utrecht school of Economics, legt uit dat al meer dan honderd jaar bekend is dat de functie van ondernemers belangrijk is voor de economische ontwikkeling, maar dat ook steeds meer grote ondernemers bij grote organisaties werken. “Sinds de jaren ’80 kwam vanuit de markt meer vraag naar differentiatie in producten. Intrapeneurship is daar een oplossing voor: geef medewerkers de ruimte om ondernemend te zijn, dan komt innovatie vanzelf. Door technologische ontwikkeling en globalisering worden meer routinebanen overgenomen door robots of gaan naar lagelonenlanden. Dan blijven creatieve taken over waarin je complexe problemen moet oplossen, samenwerken en experimenteren. Dat lijkt op ondernemerschap binnen een bedrijf: intrapeneurship.”

De ruimte geven

Ondernemen en werknemer zijn is ook een tegenstelling. Erik noemt het de intrapeneurshippuzzel. "Bedrijven roepen dat ze innovatiever willen worden met intrapeneurship, maar het lukt ze niet. Het aantrekken van ondernemende mensen moet integreren in de wervingsstrategie. En als je ze binnenhaalt moet je ze ook de ruimte geven, anders lopen ze gillend weg. Echt autonomie geven aan je medewerkers is nogal een dingetje; aan te grote fouten kan een onderneming ten onder gaan. Een bedrijf moet ook een innovatiestrategie hebben die algemeen genoeg is om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, maar ook bepalen wat wel en wat niet onderscheidend genoeg is voor de langetermijn waardegeneratie. Het is een complex systeem; bijna geen enkel bedrijf doet alles goed."

Verstokte familiebedrijven

Effectory haalt feedback op bij medewerkers om organisaties te verbeteren. Directeur Guido Heezenvertelt dat veel organisaties willen weten hoe ondernemend hun medewerkers zijn en of ze daarvoor genoeg ruimte krijgen. "We zien bedrijven die daar dramatisch op scoren: vaak oude verstokte familiebedrijven waar mensen niet gewend zijn innovatief te werken. Bedrijven waar een cultuur is van autonomie scoren goed. Daar zit vaak minder management, worden niet te harde targets gesteld en mogen mensen ook fouten maken."

Zelf beweging brengen

Volgens Rachel Levi van het festival ‘Chaos in de Orde’ is wachten op je baas het laatste wat je moet doen. "Het festival nodigt mensen uit om zelf beweging te brengen in hun organisatie. Ik wil mensen wat ondernemerschap bijbrengen. Ik geloof dat je ruimte moet nemen. Managers vinden dat ze veel ruimte geven maar dat medewerkers die niet pakken, maar van medewerkers hoor ik juist dat ze weinig ruimte krijgen voor hun goede ideeën. Ik wil mensen laten zien dat ze veel meer mogen dan ze denken door actief buiten de kaders te zoeken naar mogelijkheden. Maak anderen niet verantwoordelijk voor de oplossing van de problemen waar jij tegenaan loopt. Je wordt zo in beslag genomen door de waan van de dag, dat je niet naar het grote geheel kijkt en minder creatief denkt. Ruim tijd in om samen met anderen initiatieven te nemen, ongeacht de uitkomst krijg je daar energie van."

Tevredener werknemers

Uit onderzoek blijkt dat intrapeneurship tevredener werknemers oplevert en op de lange termijn meer waardegeneratie. Erik: "Als je intrapeneurship niet goed vormgeeft, loop je de kans dat je onderneming haar organische groei misloopt. Richt je organisatie zo in dat werknemers zich ondernemend kunnen gedragen, talenten ontplooien en dingen voor elkaar krijgen. Er is een positief verband tussen het stimuleren van ondernemerschap onder werknemers en de middellange termijn performance van een organisatie."

Intrapeneurship - 28 augustus 2019
Beluister de uitzending