'Ik ben trots op onze dynamische arbeidsmarkt'

'Ik ben trots op onze dynamische arbeidsmarkt'

‘Ik geloof in een dynamische arbeidsmarkt waar mensen eerlijk beloond worden voor goed werk. In essentie is dat waar Brainnet voor staat. Open, eerlijk en transparant. Dat is ook precies de manier waarop wij samenwerken met onze klanten en zzp’ers die via ons aan het werk zijn. De afgelopen weken hebben we veel energie gestoken in de voorlichting over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) die in de plaats is gekomen van de VAR’, vertelt Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet.

De VAR bleek niet te handhaven. De Wet DBA legt meer verantwoordelijkheden over de beoordeling van de arbeidsrelatie bij de marktpartijen. ‘Op zich is dat een goed idee’, stelt Tjebbe. ‘Dat je als wetgever verantwoordelijkheden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers legt, is prima. Maar wij constateren wel dat de wet tot onzekerheid leidt en behoorlijk wat druk legt bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Sinds februari zijn we begonnen met het voorlichten van klanten en zzp’ers. We bezochten onze klanten en organiseerden voor zzp’ers speciale inloopspreekuren bij ons op kantoor en informatiesessies op diverse locaties in het land. De inloopspreekuren en informatiesessies gaan de komende tijd nog even door want we hebben gemerkt dat er veel vragen zijn. Ik vind het onze taak om de wet uit te leggen, te adviseren over te nemen stappen en ervoor te zorgen dat zzp’ers en klanten voldoen aan de wettelijke eisen.’

Boerenverstand

‘Belangrijk is dat je je boerenverstand blijft gebruiken’, meent Tjebbe. Als je als opdrachtgever een zelfstandig professional wilt inschakelen, dan is het belangrijk dat je de relatie zakelijk houdt. Ik ben van mening dat er in het kader van schijnzelfstandigheid (een van de belangrijkste redenen om deze wet in het leven te roepen), er geen sociale afhankelijkheid kan bestaan tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer. Dus nee, een zelfstandig professional kan bijvoorbeeld niet verplicht worden om mee te gaan met een personeelsuitje. Ook heb je geen functioneringsgesprekken met de zzp’er en moet hij zijn opdracht naar eigen inzicht uitvoeren. Als zelfstandig professional is het belangrijk dat je je zelfstandigheid goed blijft bewaken. Zorg dat je jezelf als gelijkwaardige partner opstelt en dat je je goed houdt aan je opdracht. Op zich vind ik dat soort zaken vrij logisch.’

Hoe lang mag een opdracht duren?

Toch zijn er nog best wat onduidelijkheden. ‘Ook voor ons zijn er nog wat vraagtekens. Grootste onduidelijkheid gaat over de termijn van de opdracht. De Belastingdienst geeft in overeenkomsten aan dat een opdracht niet langer mag duren dan ‘gebruikelijk is in de branche’. De vraag is wat is ‘gebruikelijk’? Ik vind dat de Belastingdienst daar een standpunt over moet innemen en moet komen met een duidelijk kader. Ik vertrouw erop dat de Belastingdienst hierin wel duidelijkheid gaat scheppen. Wellicht gaan we wel weer terug naar de Lisv-besluiten van eind jaren ’90, waarbij het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) uitspraken deed over zelfstandigheid binnen diverse beroepsgroepen en functies. Het formuleren van besluiten over termijn zou gehanteerd kunnen worden in de definitie ‘gangbaar in de branche’. Alles beter dan de huidige onduidelijkheid.’

Laat je mening achter op eerlijkeflex.nl

Brainnet heeft inmiddels een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Tjebbe: ‘De komende periode sturen we nieuwe contracten naar zzp’ers die via ons werken. Daar waar nodig nemen we persoonlijk contact op. We helpen klanten en zzp’ers voldoen aan de wettelijke vereisten. De gesprekken die wij afgelopen weken met opdrachtgevers en zzp’ers hebben gevoerd tijdens onze voorlichtingssessies stemmen mij positief. Nederland wordt internationaal geprezen vanwege haar dynamische arbeidsmarkt. Ik ben er trots op dat wij als organisatie een bijdrage kunnen leveren aan die dynamiek. Ik geloof dat er op onze arbeidsmarkt plaats moet zijn voor iedereen: voor vaste en flexibele medewerkers. Net waar organisaties en werkenden behoefte aan hebben. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven over wat we verstaan onder eerlijke flex, laten we een fatsoenlijke, misschien wel juridische, definitie bedenken voor het woord zzp’er en een eenduidig beeld scheppen over wat een schijnzelfstandige is. Ik nodig een ieder van harte uit zijn of haar mening met ons te delen op ons online platform eerlijkeflex.nl. Het zou fantastisch zijn als we talent in Nederland goed kunnen inzetten en een duurzame arbeidsmarkt ontwikkelen waar plek is voor iedereen.’