Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

'Iets of niets'

'Iets of niets'

Iedereen heeft het over kwaliteit: de kwaliteit van de organisatie waarvoor hij of zij werkt, de kwaliteit van processen, de kwaliteit van mensen, de kwaliteit van het beleid. Eigenlijk is alles doordrenkt van kwaliteit. Daar tegenover staat dat ik nooit iemand hoor die het tegenovergestelde zegt: ‘Voor kwaliteit moet je niet bij ons zijn!’ Als je het nieuws volgt, is het opmerkelijk dat er nog zoveel onderwerpen zijn waar kwaliteit niet de boventoon voert: denk aan de ICT-malaise binnen de overheid en de vele uitdagingen bij de Belastingdienst. Binnen het werkveld van externe inhuur is het aantal aanbieders van kandidaten fors toegenomen. Het aantal inhuurplatformen, job boards en marktplaatsen voor kandidaten ook. Het moet steeds goedkoper, meer voor minder. Als we daar op terugkijken, kunnen we dan spreken van kwaliteit?

Wat is Kwa·li·teit?

(de; v; meervoud: kwaliteiten) 1 mate waarin iets goed is; gesteldheid, hoedanigheid.

De mate waarin ‘iets’ goed is? Het is dus van belang dat we betekenis geven aan het ‘iets’. Dat krijgt vaak al vorm nog voor de dienstverlener of leverancier hierbij wordt betrokken, omdat de inhurende manager al een beeld heeft van wat dat ‘iets’ moet zijn. Vervolgens gaat de manager op zoek naar partijen die de juiste betekenis aan ‘iets’ kunnen geven. De aanbiedingen, CV’s en track records doen geloven dat het schaap met de vijf poten is gevonden. Iedereen kan eigenlijk wel ‘iets’ en ook nog goed! We hebben nu ‘iets’ en ‘goed.’ Kwaliteit, zou je zeggen.

Na diverse selectieprocedures is het gelukt: de deskundige gaat aan de slag. En die blijkt inderdaad het schaap met de vijf poten te zijn. Iedereen is meer dan tevreden. Na een ruime periode van inhuren wordt overwogen om de deskundige in dienst te nemen. Voorzichtige oriëntaties volgen. Maar als HR het contract met de leverancier bestudeert, blijkt al snel dat er onder andere een concurrentiebeding is opgenomen. Na een gesprek met de leverancier blijkt dat het overnametraject op het scherpst van de snede wordt gevoerd. Als het ‘iets’ nu maar niet ‘niets’ wordt!

‘Iets’ is onderdeel van een groter geheel. Een groter geheel dat ‘iets’ goeds levert, maar tegen welke voorwaarden? Deze voorwaarden zijn even zo belangrijk als de dienst. Helaas zijn er nog steeds veel dienstverleners / leveranciers die geen waarde hechten aan dergelijke onderwerpen. Omzet gaat voor de kwaliteit en daarmee natuurlijk de relatie. Binnen het werkveld van externe inhuur is kwaliteit één van de belangrijkste pijlers. Kwaliteit is een optelsom van al de activiteiten (het ‘iets’) maal de mate waarin het als ‘goed’ wordt beoordeeld. Daar horen ook de voorwaarden bij en daarom hoort ‘goed’ voorrang te krijgen op ‘iets.’ Omdat ‘goed’ voor iedereen anders is, moet dit als eerste worden gedefinieerd. Zo leidt het goed en transparant inregelen van het externe inhuurproces tot contractnaleving, risicominimalisatie en grip. Als je het samen eens bent over ‘goed’, dan volgt het ‘iets’ vanzelf.