Hybride werken

Hybride werken

Zodra het weer mogelijk is om op kantoor te gaan werken zullen er dingen veranderen. Dit betreft vooral werkdagen op kantoor. Veel werkgevers bereiden zich voor het ‘hybride werken’, deels op kantoor werken en deels thuiswerken. Er wordt momenteel geïnvesteerd in het creëren van een goede thuiswerkplek voor de werknemers. Doordat we thuis zitten wordt er niet veel bewogen, hier moet ook naar gekeken worden. Maar hoe kan je het beste ‘hybride werken’?

Op kantoor

Veel mensen willen het liefst weer op kantoor werken, merkt Saskia Bekkers, HR-directeur T-Mobile bij haar medewerkers. T-Mobile vraagt aan haar medewerkers om zoveel mogelijk thuis te werken maar ze maken af en toe een uitzondering. “Wat we wel mogelijk hebben gemaakt is om met teams samen te komen op kantoor, omdat we voornamelijk merken dat iedereen de interactie met collega’s het meeste mist.”                

Thuiswerken

“In het begin werkte alle bedrijven door totdat het geforceerd verschoven werd naar het thuiswerken.“ vertelt Eugène Sterken, CEO Koninklijke Arend, een bedrijf wat zich richt op kantoorinrichtingen. Volgens Eugène Sterken hebben veel bedrijven massaal geïnvesteerd in het thuiswerken, qua digitalisering of ander materiaal dat nodig is. “Het geheim van een goede thuiswerk plek is dat het ergonomisch vooral een goede thuiswerkplek is.” Bedrijven kiezen voor een zit-sta-werkplek en een ergonomische stoel thuis voor hun medewerkers.

Bewegen

Erik Scherder is Hoogleraar neuropsycholoog aan de VU en geeft aan dat thuiswerken, thuiszitten is, en dat dat een negatief effect op je gezondheid heeft. Er heerst een pandemie sinds 2019 die officieel is geregistreerd door WHO, die heet ‘physical inactivity’. 5.3 miljoen mensen verliezen hun leven daaraan. Dit is een ziekte gerelateerd aan zitten. “Als je een uur hebt gezeten zou je een half uur moeten bewegen om dat negatieve effect weg te halen.” Het oude normaal qua werken wilt Erik Scherder niet, omdat op kantoor niet veel wordt bewogen. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld een vergadering die lopend besproken kan worden of als je een telefonische meeting hebt je een rondje gaat lopen.

Kantoorpanden

Bij T-Mobile zijn er al werkconcepten voor hun kantoorpand bedacht die nu als pilot worden uitgevoerd. Er zijn drie werkconcepten bedacht. Een koffiecorner om bij elkaar te komen, een meeting room waarin wordt vergaderd en voor de mensen die gefocust moeten werken zijn bureaus nodig. “Zo zijn er verschillende werkconcepten die je nu binnen het gebouw moet aanbrengen.” Er wordt gekeken welke bezettingsgraad er is als mensen op kantoor zijn. Op basis hiervan wordt er de beste werkconcept uitgekozen.

In het kort, de meeste bedrijven gaan hybride werken. Een deel van de medewerkers zal thuis werken en een deel zal op kantoor werken. Dat zal waarschijnlijk het nieuwe werken worden. Kantoren zullen niet verdwijnen maar juist meer ruimte voor overleg creëren. Daarnaast zullen er plekken komen op kantoor waar meer geconcentreerd gewerkt kan worden. Tenslotte moet er meer aandacht zijn voor vitaliteit.

Hybride werken - 25 mei 2021
Beluister de uitzending