Hoe regel jij je pensioen?

Hoe regel jij je pensioen?

Zelf je pensioen regelen. Maar hoeveel mensen krijgen eigenlijk de kans om dat te doen? 'Bijna alles ligt al vast voor bijna iedereen', moppert zzp-expert Pierre Spaninks. 'Alleen zelfstandigen hebben enige keuzevrijheid, en die wordt hen nog misgund ook.' Pierre reageert op de uitzending van BNR Werkverkenners van 20 maart waarin presentator Rens de Jong mogelijkheden onderzocht hoe je je pensioen kunt regelen.

Eigenlijk is het een rare vraag, 'Hoe regel jij je pensioen?' Want de meeste mensen hoeven helemaal niks te regelen. Het wordt gewoon voor hen geregeld. Daar hebben ze niks in te kiezen.

De basis van ieder pensioen is de Algemene Ouderdomswet. Daar zijn alle 17 miljoen Nederlanders, werkend of niet-werkend, verplicht voor verzekerd. Dat kost hen 17,9% van hun belastbaar inkomen en dat levert hen een maandelijkse uitkering op van iets meer dan achthonderd euro. Daar hebben ze niks in te kiezen. Van die 17 miljoen Nederlanders is de helft te jong, te oud of te ziek om betaald werk te doen, of ze zijn daar nog naar op zoek. Hun aow is al geregeld. Een eventueel aanvullend pensioen is voor hen iets van later, van vroeger, van helaas niet, of van hopelijk ooit. Daar hebben ze niks in te kiezen. De andere helft van de Nederlanders doet wel betaald werk, en bouwt al dan niet een aanvullend pensioen op.

Om te beginnen de 5,3 miljoen mensen die een vaste baan hebben. Die zijn verplicht aangesloten bij het pensioenfonds van hun bedrijf of bedrijfstak. Hoeveel dat kost aan premie, hoe die premies worden belegd, en hoeveel dat oplevert aan uitkering? Daar hebben ze niks in te kiezen.

Vervolgens zijn er nog eens 2 miljoen mensen die een flexibele baan hebben. De overgrote meerderheid van hen bouwt - net als hun collega's in vaste dienst - een werknemerspensioen op. Daar hebben ze niks in te kiezen.

Blijven over 1,2 miljoen zelfstandigen met en zonder personeel, inclusief meewerkende echtgenoten. Die betalen dus gewoon mee aan de aow en hebben te zijner dan wel harer tijd recht op een aow-pensioen. Daar hebben ze niks in te kiezen.

Van die 1,2 miljoen zelfstandigen zijn er ettelijke tienduizenden verplicht aangesloten bij het pensioenfonds voor hun bedrijfstak. Denk aan zelfstandige schilders en medisch specialisten. Daar hebben ze niks in te kiezen.

Vervolgens hebben rond de 400.000 zzp'ers een verplichte regeling voor een aanvullend pensioen via een werkgever waar ze vroeger ooit voor hebben gewerkt of waar ze naast hun werk als zelfstandige ook voor werken. Daar hebben ze niks in te kiezen.

De enigen die in theorie nog enige keuzevrijheid hebben in dit land - niet voor hun aow maar voor een eventuele aanvulling daarop - zijn de 800.000 zelfstandigen die geen werknemerspensioen tegemoet kunnen zien.

Helaas houdt van die 800.000 de helft niet genoeg geld over om iets extra's te regelen. Ook die zelfstandigen hebben niks te kiezen. Althans niet zo lang ze er niet in slagen meer omzet en winst te maken, hetzij door meer uren te gaan werken hetzij door lucratiever werk te gaan doen. 

Zo houden we van de 17 miljoen Nederlanders er onder de streep hooguit 400.000 over aan wie je enigszins zinvol kunt vragen: 'Hoe regel jij je aanvullende pensioen?' Maar zo wordt die vraag nooit gesteld: dat zou mensen maar op ideeën brengen.

BNR Werkverkenners maakte een radio-uitzending over het regelen van je pensioen.

Uitzending luisteren

Lees ook het  artikel "Zelfstandige, dit gaat niet over je pensioen"

Artikel lezen