Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Hoe maak je scholing laagdrempeliger?

Hoe maak je scholing laagdrempeliger?

Er gebeurt nog veel te weinig aan om- en bijscholing, terwijl het wel heel hard nodig is. Hoe maak je het nou laagdrempeliger? En, ook belangrijk, hoe wordt het leuk? Je hoort alles over hoe de drempels omlaag kunnen in deze BNR Werkverkenners.

Met:

Er zijn meerdere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar om- en bijscholing van medewerkers aan kan bijdragen. Allereerst is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde sectoren. Daarnaast verdwijnen er op de korte en lange termijn banen door bijvoorbeeld automatisering van werkzaamheden. Daar staat tegenover dat er nieuwe banen ontstaan door de grote transities die gaande zijn, zoals de energietransitie en de vergrijzing. Op 1 augustus gaat er nieuwe regelgeving in die de werkgever verplicht om scholing van medewerkers te faciliteren, te betalen en mogelijk te maken tijdens werktijd.

Drempels
In de praktijk zien we dat alhoewel 60% van de mensen aangeeft dat ze zich willen laten om- of bijscholen, het eigenlijk weinig gebeurt. Veel genoemde oorzaken hiervoor zijn kosten en gebrek aan tijd. Maar ook geven mensen aan dat ze niet goed weten waar ze moeten beginnen en niet weten wat er bij hen past. Daarnaast is het soms zo dat mensen niet overtuigd zijn van de noodzaak tot scholing (bijvoorbeeld omdat ze al een opleiding hebben gedaan of vanwege hun leeftijd) en ook een gebrek aan ICT-vaardigheden wordt genoemd.

Hoe krijg je mensen aan het leren?
De experts adviseren organisaties om goed te kijken naar de leervragen die er binnen hun organisatie zijn en een leervorm te kiezen die hier goed bij aansluit. Het klassieke model van cursussen of opleidingen kan nog steeds zeer effectief zijn, maar er zijn ook veel nieuwe vormen, zoals het verkrijgen van badges met online trainingen, het lezen van artikelen, het luisteren van podcasts etc. Een vorm om leren leuker en toegankelijk te maken is micro-learning. Bij micro-learning volg je dagelijks een korte online training. Omdat voor de hoger gekwalificeerde functies nog altijd langere trajecten en vaak ook praktijd ervaring vereist zijn, zijn de online trainingen daarom op dit moment nog vaak gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Het opleiden van mensen voor deze functies zorgt ervoor dat hoger opgeleide mensen kunnen doorstromen naar andere posities waar ook tekorten zijn en hierdoor ontstaat er lucht op de arbeidsmarkt.

Wat kan beter?
Op dit moment wordt voor erkenning van opleidingen nog vaak gekeken naar certificaten of diploma’s om aan te tonen dat je over specifieke vaardigheden beschikt. De waardering van scholing moet met de ontwikkelingen mee veranderen.

Ook wordt aangegeven dat de informatievoorziening nog kan worden verbeterd. Het kan lastig zijn om te bepalen welke opleiding of leervorm geschikt is voor jou en mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Geadviseerd wordt om één centraal informatiepunt in te richten dat fungeert als startpunt voor de informatieverstrekking.