Hoe ga je om met ziekteverzuim?

Hoe ga je om met ziekteverzuim?

Een zieke medewerker kan je als werkgever honderden euro's per dag kosten. Hoe voorkom je nou ziekteverzuim en als het er al is, hoe ga je er dan mee om? Rens de Jong zoekt het uit. 

Hoogleraar Arbeidsepidemiologie Allard van der Beek werkt bij het VUmc en houdt zich bezig met arbeid en gezondheid. Hij ziet 2 manieren waarop je kunt kijken naar ziekte op de werkvloer: ‘Je kijkt naar de gezondheid van de werknemer die zich ziek meldt als het nodig is. Of naar ziekmelden als gedrag; de een meldt zich ziek om een verkoudheidje, de ander niet. Inzetten op de gezondheid van je werknemers is heel mooi maar levert weinig op, blijkt uit onderzoek. Aan bootcamps of gratis fruit doet zo’n 70% niet eens mee, de rest was toch al relatief gezond en bezoekt de sportschool.’

Werkomstandigheden verbeteren

‘De gezondheid van medewerkers kan vrij gemakkelijk verbeterd worden door werkomstandigheden aan te pakken. Als de werkdruk heel hoog is en de sfeer heel slecht, vraag je om een hoog ziekteverzuim. Interventie zoals griepvaccinatie, ergotherapie en een speciale stoel voor mensen met klachten betaalt zich absoluut uit in verzuimreductie. Een hoog verzuim is grotendeels oplosbaar door een goed beleid: werkomstandigheden aanpakken, een leefstijlprogramma doen, zieken in gesprek brengen met leidinggevende.’

Drie soorten verzuim

‘Een verzuimgesprek vinden veel leidinggevenden ongemakkelijk, maar is wel noodzakelijk,’ zegt Jacco van den Berg, trainer en eigenaar van Van den Berg Training en Advies. ‘Er zijn 3 soorten verzuim: aantoonbaar ziek (echt griep), zwart verzuim (de kluit bedonderen), grijs verzuim. Die laatste is lastig te beoordelen. De een voelt zich niet zo lekker maar gaat gewoon werken en kruipt een uurtje eerder in bed, de ander meldt zich meteen ziek. Zorg dat jij als manager het telefoontje krijgt, want onderzoek heeft uitgewezen dat rechtstreeks contact voor de medewerker al een drempeltje is. Laat merken dat het werk doorgaat en probeer afspraken te maken wanneer je weer contact opneemt, liever vandaag dan morgen. Mensen vinden dat wantrouwig, maar het is een signaal dat iemand gemist wordt.’

Nou beterschap!

‘Managers die zo’n gesprek lastig vinden, gaan het uit de weg. Nou beterschap, kruip snel onder de wol! Dat is aardig, maar het werk gaat door. De rol van de eigen leidinggevende bij het terugdringen van verzuim is groot. Je bent geen arts en kunt over de telefoon niet zien of iemand echt ziek is. Je mag dan ook niet zeggen, duw er even een paracetamolletje in en kom gewoon. Praat niet over de ziekte, maar over de impact van het verzuim. Je kent je mensen; sommige moet je naar huis sturen als ze ziek zijn en andere melden zich makkelijk ziek. Probeer in het gesprek uit te vissen wat de medewerker wél kan, misschien kan je wat werk brengen. Ziekteverzuim is een probleem, zowel voor de zieke als voor het bedrijf. Dat verzuim kostbaar is, kan je best een keer melden tijdens een werkoverleg.’

Verzuimgesprek

‘Verzuimgesprekken zijn soms onterecht bestraffend, maar wel goed om met iedere medewerker te voeren. Probeer uit te vinden of het verzuim werkgerelateerd is en of je daar als leidinggevende wat aan kunt doen. Gaat het steeds om vage klachten, dan kan het gesprek wat steviger gevoerd worden, gericht op de negatieve gevolgen van het verzuim. Is er iets anders aan de hand, dan kan je iemand in contact brengen met de arbo-arts of een specialist om te kijken hoe het verzuim voorkomen kan worden.’

Tips voor het terugdringen van verzuim

  • Zwart verzuim keihard aanpakken
  • Grijs verzuim zoveel mogelijk terugdringen
  • Ziekmeldingen telefonisch bij de leidinggevende 
  • Blijf in contact met elkaar en probeer afspraken te maken
  • Zorg voor goede werkomstandigheden en een prettige werksfeer
Hoe ga je om met ziekteverzuim? - 1 mei 2018
Beluister de uitzending