Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Het wordt een spannende zomer

Het wordt een spannende zomer

De hervormingsdoelen van het regeerakkoord – op het gebied van arbeidsmarkt, wonen, zorg en beheersbare overheidsfinanciën – waren ambitieus. Het kabinet heeft met enorme voortvarendheid een groot aantal hervormingsdoelstellingen gerealiseerd. Eerst was er het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. Daarna volgden deelakkoorden over de zorg, de woningmarkt, pensioenen, de bijstand en de participatiewet.

Als het om gerealiseerde hervormingen op de arbeidsmarkt gaat, dan is de opbrengst vooralsnog mager. Met de komst van de transitievergoeding wordt het ontslagrecht versoepeld, met als gevolg ‘iets’ meer flexibiliteit voor werkgevers. Dit valt overigens te verwaarlozen want de kosten van het in dienst nemen van mensen zijn de afgelopen jaren over de hele linie alleen maar gestegen. Grote boosdoener hiervan is de 'wig'. Dat is het verschil tussen het bruto- en het nettoloon van werknemers. Het oplopende verschil is de reden dat bedrijven minder snel nieuwe mensen in dienst nemen. Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de overheid een vast contract voor werknemers stimuleren door maatregelen in te voeren waardoor werkgevers ‘gedwongen’ worden om eerder een vast contract aan te bieden.

Het kabinet is daarnaast al geruime tijd bezig met het formuleren van een standpunt ten aanzien van de groeiende groep zzp’ers in de BV Nederland. Zo is er eerst onderzocht of de huidige VAR-verklaring vervangen kon worden door één nieuwe verklaring (BGL). De BGL moest schijnconstructies tegen gaan en het aantal handhavingsinstrumenten vergroten. Dit voorstel kon op weinig politiek draagvlak rekenen en is alweer vervangen door een nieuw voorstel te weten modelovereenkomsten. Het huidige kabinet en vakbonden lijken een beeld te schetsen dat alles wat te maken heeft met flexibele arbeid besmet is. Dat is opmerkelijk want in het verkiezingsprogramma 2012 schrijft de PvdA:

“Zzp’ers vormen een belangrijk deel van onze arbeidsmarkt en zijn een economische factor van betekenis. De kleine zelfstandige is de held van de economie van de 21e eeuw.”

Het standpunt van de VVD is ook kraakhelder: “Zzp’ers zijn ondernemers. De VVD realiseert zich dat zij zorgen voor een bloeiende economie. De VVD gelooft dat een zzp’er de ruimte moet krijgen om ondernemer te zijn.”

Vorig jaar is de werkgroep ‘IBO ZZP’ een onderzoek gestart naar beleidsopties ten aanzien van de positie van zzp’ers. Begin mei werd duidelijk dat het rapport klaar is, maar nog niet openbaar gemaakt wordt. De verwachting is dat het kabinet het rapport nog voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Dan wordt het samen met het kabinetsstandpunt openbaar gemaakt. Hopelijk staat er in het rapport ook dat zzp’ers substantieel bijdragen aan groei in werkgelegenheid, zorgen voor toenemende participatie, economische groei en sociale innovatie. En dat flex niet de oorzaak is van de kloof op de arbeidsmarkt maar dat dit vooral komt door de (te) hoge kosten van het vaste contract.

Hopelijk doet het kabinet komende zomer een handreiking om de doorgeschoten risicoverschuiving en hoge kosten op arbeid voor werkgevers aan te pakken. Eerlijke flex betekent ook dat er keihard opgetreden moet worden tegen misstanden. Het opvoeren van strenge handhavingsmethodes om malafide (uitzend)bureaus en werkgevers op te sporen past hierin. Ik geloof in een eerlijke, open en transparante flexmarkt waar keuzevrijheid voorop staat. Als je ondernemer (zzp'er) wilt zijn en bewust voor eigen rekening en risico werkt, dan zijn er genoeg mogelijkheden. Als je zekerheid voor nu en voor later wilt, kan dit via bijvoorbeeld payroll, uitzenden en- of detachering.

Tot slot: ik hoop dat het kabinet komende zomer een gebaar maakt naar alle intrinsiek gemotiveerde en hardwerkende flexwerkers in Nederland. Zij zijn de helden van de economie van de 21e eeuw. Zoals gezegd, het belooft een spannende zomer te worden…