Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

'Het aantal zzp'ers binnen onze organisatie zal zeker groeien'

'Het aantal zzp'ers binnen onze organisatie zal zeker groeien'

Ilse Siebrand-Oosterhuis is Director Business Unit Infrastructure bij Royal HaskoningDHV. Binnen deze organisatie wordt veel gebruik gemaakt van de inhuur van tijdelijk personeel. In 1997 realiseerde Royal HaskoningDHV samen met Grontmij Nederland en Movares een eigen bemiddelingsbureau: Infraflex. Zo waren ze bij de ontwikkeling en uitvoering van omvangrijke, complexe projecten altijd verzekerd van voldoende flexibel personeel. Begin januari maakte Brainnet de overname van Infraflex bekend.

‘Onze business unit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van grootschalige en complexe infrastructurele projecten voor onder meer zeehavens, luchthavens, wegen, spoorwegen en constructie’, vertelt Ilse. ‘Dit doen we onder andere in opdracht van het Rijk, provincies en gemeenten. Binnen onze organisatie maken we veel gebruik van de inhuur van tijdelijke medewerkers. In 1997 startte een aantal grote projecten, waaronder de HSL Zuid en de Betuwelijn. Op dat moment waren er in korte tijd heel veel mensen nodig. Ik ben destijds door Grontmij Nederland, Movares en Royal HaskoningDHV gevraagd om een eigen bemiddelingsbureau op te zetten. Je zou kunnen zeggen dat ik als pionier ben begonnen met Infraflex. Sindsdien ondersteunen zij de drie bedrijven bij het werven van nieuwe, tijdelijke en vaste medewerkers.’

Ontzorgen

‘Het voordeel van het onderbrengen van de inhuur van flexibele en vaste medewerkers bij een specialistisch bureau is dat zij ons ontzorgen. Zij houden rekening met wet- en regelgeving, controleren identiteitsdocumenten en werkverleden en beoordelen de VAR-verklaringen van zzp’ers. Wij krijgen twee facturen per maand, heel overzichtelijk. Voor mij als directeur is het belangrijk dat mijn afdelingsmanagers niet meer met allerlei verschillende bureaus in gesprek hoeven als we nieuwe medewerkers nodig hebben. Wij stellen onze vraag aan Infraflex (Myflex) en zij regelen het voor ons. Dat werkt fantastisch.’ Voor onze vaste medewerkers is dat moeilijker te realiseren, omdat zij vaak tegelijkertijd op meerdere projecten bij verschillende klanten werken. Ik verwacht dat het aandeel zzp’ers binnen onze organisatie de komende jaren zeker zal groeien.’

Kennisontwikkeling

‘Wij zijn als organisatie open over onze innovaties en kennis. Deze innovaties en kennis dragen wij uit, passen we toe bij de klant en delen we met anderen. Kennisontwikkeling is een belangrijk speerpunt. Onze medewerkers zijn allemaal professionals binnen hun eigen vakgebied en wij verwachten dat zij deze kennis delen met collega’s. Dat geldt ook voor de tijdelijke medewerkers die wij aantrekken. Bovendien past deze filosofie ook goed bij zzp’ers. Zij moeten hun kennis en expertise delen om te kunnen overleven.’

Blik op de toekomst

Voor de toekomst zal Royal HaskoningDHV zich focussen op de ontwikkeling van een sterke basisgroep van professionals in huis. Omdat de activiteiten van Infraflex (Myflex) niet meer passen binnen de kernactiviteiten, is er voor gekozen om Infraflex (Myflex) te verkopen aan Brainnet. ‘Door de inhuur van personeel uit te besteden, kunnen wij ons focussen op onze dienstverlening’, vertelt Ilse. ‘Klanten ontwikkelen zich snel en om die ontwikkeling te volgen, moeten wij ons flexibel opstellen. Zo wordt de toepassing van ICT binnen de infrastructuur de komende jaren een heel belangrijke component binnen ons werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van de steden en de rol van ICT-toepassingen hierin. Dit is een mooie uitdaging, waarvoor we specialistische kennis en expertise hard nodig hebben.’

Expertise, ervaring en vakkennis

Ilse vertelt dat Infraflex (Myflex) veel kansen zag voor het inzetten van hun dienstverlening bij andere klanten. ‘Dat is een ontwikkeling die wij alleen maar kunnen toejuichen. Met Brainnet kan Infraflex (Myflex) haar slagkracht ontwikkelen en doorgroeien. Voor ons gaf de expertise, ervaring en vakkennis van Brainnet de doorslag. In combinatie met hun track record hebben wij er het volste vertrouwen in dat zij de externe inhuur goed en strak voor ons regelen.’

Flexibiliteit

‘Ik voorzie dat Royal HaskoningDHV in de toekomst alleen maar meer gebruik zal maken van tijdelijke medewerkers. Vooral zzp’ers zijn voor ons een belangrijke groep. Zij hebben zich vaak gespecialiseerd in een bepaalde discipline, zijn flexibel en kunnen zich vier of vijf dagen per week vastbijten in een project als een klant daar om vraagt.