Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Hervormingsplan van werkgevers en werknemers

Hervormingsplan van werkgevers en werknemers

We werken al meer dan een jaar thuis, langzamerhand komt de ‘normale’ samenleving weer op gang. Werkgevers, werknemers en de kroonleden van de SER zijn het samen eens over hoe de arbeidsmarkt herzien moet worden. Een belangrijke inspiratiebron was het rapport van de Commissie Borstlap. Maar hoe gaat de overheid dit aanpakken? Hoe zal het ‘nieuwe’ werken er uit zien?

Het rapport van commissie Borstlap

Voormalig lid van de commissie Borstlap en hoofddocent aan de UVA, Hanneke Bennaars is blij dat er een concept bedacht is over de toekomstige arbeidsmarkt. In het rapport zijn  verschillende onderwerpen ter sprake gekomen, bijvoorbeeld de sterke koppeling aan de investeringsagenda. “Om de investeringsagenda te kunnen koppelen aan het arbeidsmarktbeleid, vind ik mooi om te zien”, vertelt Hanneke Bennaars. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de arbeidssituatie van mensen, in plaats van alleen maar te bekijken wat de goedkoopste optie. Er wordt echt in de arbeidsmarkt geïnvesteerd.

Vast werken

In de corona crisis kennen we de NOW, dat is een regeling van de overheid die werkgevers ondersteunt. Hanneke Bennaars geeft haar advies over een regeling die werknemers ondersteunt, namelijk de deeltijd WW. Deze regeling kan ondersteuning en zekerheid bieden in tijden van crisis. Daarnaast wordt het vaste werken minder vast. Dit komt door drie elementen volgens Raymond Puts, algemeen directeur werkgeversvereniging AWVN. Het eerste element is vergoeding van loonkosten in tijden van crisis. Het tweede element is vergoeding bij ziekteverzuim en als laatste veranderen er zaken rondom ontslag. Zoals de nieuwe werk-tot-werk regel, waarbij de huidige werkgever helpt bij het zoeken naar een nieuwe baan. “Van baan A naar baan B brengen”.

Flexwerken

Flexwerken wordt minder flex en moet meer zekerheid bieden. Zo worden de regels rondom flexcontracten anders, hier zijn de meningen over verdeeld. Christel van de Ven is voorzitter bij Vereniging Zelfstandigen Nederland en mede-eigenaar Factor vijf. Zij ziet juist wel de voordelen van flexwerken en vindt het advies over een minimum tarief onnodig. Het hanteren van een maximumtarief lijkt haar juist nuttiger. Ook wordt er strenger getoetst of iemand wel echt een flexwerker is en zijn er diverse ideeën om dit aan te gaan tonen.

In het kort, vast werken wordt minder vast en flex werken wordt wat minder flex. Van de zelfstandige wordt verwacht dat zij zelf meer initiatief nemen en is de vraag hoe overheidssteun er uit blijft zien voor hen. Veel veranderingen dus. Hoe zal het ‘nieuwe’ werken er binnen jouw organisatie uit gaan zien?

Hervormingsplan van werkgevers en werknemers - 15 juni 2021
Beluister de uitzending