Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Handhaven bij verkapt werknemerschap nu niet mogelijk

Handhaven bij verkapt werknemerschap nu niet mogelijk

Een arbeidsovereenkomst is in Nederland wettelijk verplicht voor arbeidsverhoudingen waarbij persoonlijk, tegen loon en onder gezag wordt gewerkt. Werkgevers zijn verplicht om loonheffingen aan de Belastingdienst af te dragen als een overeenkomst de kenmerken van een arbeidsovereenkomst heeft. Deze belastingverplichting geldt ook als een opdrachtgever een zelfstandige inhuurt, die feitelijk gaat werken alsof hij of zij een werknemer is. Een zelfstandige die eigenlijk op basis van een arbeidsovereenkomst had moeten werken wordt ‘schijnzelfstandige’ genoemd.

Sinds 2016 zijn opdrachtgevers verplicht om zelf een inschatting te maken of zij verplicht zijn om een arbeidsovereenkomst aan te gaan en de bijbehorende loonheffingen af te dragen. De Belastingdienst controleert echter niet of opdrachtgevers die beoordeling goed doen. Alleen als een opdrachtgever opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd.

In de praktijk is het nog niet voorgekomen dat een opdrachtgever door de Belastingdienst gecorrigeerd is voor het inhuren van schijnzelfstandigen. Deze situatie is ongewenst. In het parlement is daarom begin juli een motie aangenomen waarin staat dat er dusver geen redelijke en handhaafbare voorstellen zijn gedaan voor de wijziging van de bestaande wetgeving. De regering wordt gevraagd om nu uiterlijk vóór 1 oktober a.s. uit te werken hoe handhaving door de Belastingdienst wél weer mogelijk is.


Een overeenkomst met een zelfstandige kan in Nederland verplicht een arbeidsovereenkomst zijn. In theorie kan de Belastingdienst in deze situatie een naheffingsaanslag voor niet-betaalde loonheffingen opleggen. Sinds 2016 heeft de Belastingdienst dat echter niet gedaan. Het parlement ziet in dat regulier toezicht weer moet worden hervat. De regering heeft nu de opdracht gekregen om redelijk en handhaafbaar toezicht op schijnzelfstandigheid vorm te geven. Voor opdrachtgevers van zelfstandigen in Nederland zou dat kunnen betekenen dat zij uiterlijk in oktober geïnformeerd worden wat de Belastingdienst gaat doen om de handhaving bij werken met zelfstandigen te hervatten.