Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Groen arbeidsrecht

Groen arbeidsrecht

Ook op het werk zal de vergroening moeten worden ingezet. Wat kun je als werkgever en werknemer doen om bij te dragen aan een schonere wereld? En hoe helpt groen arbeidsrecht daarbij? Je hoort het in deze BNR Werkverkenners.

Met:


De meeste mensen zullen niet zo snel de link leggen tussen de arbeidsovereenkomst en de klimaatdoelstellingen. Nu het klimaat echter een steeds belangrijkere rol gaat spelen in alle aspecten van het dagelijks leven, zien we zogenaamde ‘groene’ voorwaarden ook steeds vaker terug in de arbeidsovereenkomst.

Dit heeft meerdere redenen. Het is een manier om personeel aan je te binden. Met name jongere mensen vinden het belangrijk om bij een bedrijf te werken dat aandacht heeft voor het klimaat. Maar ook zijn er gewoon mensen nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren.

Wat zijn groene arbeidsvoorwaarden?
Groene arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsvoorwaarden die direct een positieve bijdrage leveren aan het klimaat of mensen die bewust met het klimaat omgaan een voordeel geven. Denk bijvoorbeeld aan extra vakantiedagen en vakantiegeld voor mensen die met de trein op vakantie gaan, een vegetarische bedrijfskantine of gegarandeerde parkeerplaatsen voor elektrische auto’s. Verzekeraar Achmea heeft zelfs een klimaatbudget ingesteld. Medewerkers krijgen een bijdrage om te investeren in milieuvriendelijke oplossingen voor hun huis of vervoer. Al deze voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een groene arbeidsovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn online te vinden. De experts adviseren om vooral uit te gaan het belonen van goed gedrag en niet van sancties. Ook geven zij aan dat het doorvoeren van deze maatregelen het beste werkt als je het in goed overleg met je medewerkers doet en hen ook om input vraagt. Het eenzijdig opleggen van maatregelen werkt over het algemeen niet.

Wettelijke mogelijkheden
Er is in Nederland een noodwet die het mogelijk maakt om in tijden van nood medewerkers weg te halen bij hun huidige werk en in te zetten voor de noodsituatie. De wet is opgesteld in de tijd van de Koude Oorlog. De vraag moet gesteld worden of de klimaatverandering vergeleken kan worden met een oorlog. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar in extremen omstandigheden zou deze wet dus wel gebruikt kunnen worden om mensen in te zetten in banen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.