Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Grip, inzicht en overzicht

Grip, inzicht en overzicht

“Het werk van VolkersWessels Telecom is veelal projectmatig. Het is voor ons essentieel dat we snel mensen kunnen op- of afschalen. Een flexibele schil is daarbij onmisbaar”, vertelt Sander Christiaanse. Hij is tactisch inkoper bij VolkerWessels Telecom.

“Wij hebben ons beleid ten aanzien van inhuur van personeel de afgelopen tijd flink aangescherpt. Projecten hebben bij ons topprioriteit en we willen snel over de juiste mensen kunnen beschikken. Maar daarbij is het wel belangrijk dat we zeker weten dat we gekwalificeerde mensen in huis halen tegen het juiste tarief en dat fiscaal-juridisch alles klopt. We willen een goede opdrachtgever zijn en nauwe samenwerking met een selecte groep leveranciers draagt daaraan bij. Brainnet helpt ons scherp te krijgen wat allemaal geregeld moet worden, trekt contracten gelijk en vrijwaart ons van arbeidsrechtelijke claims en risico’s. Het is prettig werken met Brainnet, omdat zij heel transparant zijn over zaken als tarieven en veel kennis hebben over wet- en regelgeving.”

Sturing

Aanscherping van het inhuurbeleid van flexibel personeel was volgens Sander noodzakelijk: “De behoefte aan flexmedewerkers is flink toegenomen en de verwachting is dat die behoefte aan flex in de toekomst alleen nog maar verder zal groeien.

We deden zaken met ruim 84 verschillende bureaus en met meer dan 100 zzp’ers. Het aantal bureaus hebben we teruggebracht naar 20 en we hebben daarbij Brainnet die ons helpt ons inhuurproces op orde te krijgen. We zijn samen onder andere aan het kijken hoe we meer grip en sturing kunnen krijgen op onze inkoop.”

Toekomstgericht personeelsbeleid

VolkerWessels Telecom wil haar flexibele schil strategisch inzetten. Sander: “Tot nu toe is het zo dat we heel specialistisch werk vooral aan ons vaste personeel overlaten. Hoe dat zich in de toekomst precies gaat ontwikkelen, is nog niet volledig uitgestippeld. Feit is wel dat we zeker willen leren van flexwerkers, net zo goed als dat zij van ons kunnen leren. Onze wereld verandert razendsnel. Daarom verzamelen we proactieve partijen om ons heen die samen met ons nadenken over klantvraagstukken en daar gericht invulling aan weten te geven als het gaat om personeel. Op dit moment focussen we ons op het op orde krijgen van de basis. Eenduidige contracten, tarieven en voorwaarden creëren overzicht. Om vervolgens de stap te maken richting toekomstgericht personeelsbeleid.”