Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Games en spelelementen in het werk

Games en spelelementen in het werk

Spelend werken, lekker gamen, dat klinkt als even de spanning eraf, even niet te serieus. Maar presentator Rens de Jong krijgt te horen dat het juist heel erg serieus is. Gamification en - de naam zegt het al - serious games zorgen voor betere prestaties. Hoe? Je hoort het in deze BNR Werkverkenners.

Met:

Als gamification en serious games worden toegepast in het bedrijfsleven worden er spelelementen toegevoegd aan het werk. Gamification wordt vaak gebruikt om mensen dingen te leren. Ontwikkelaars van serious games beginnen altijd bij de vraag wat het leerdoel is van de organisatie en vaak is er sprake van maatwerk. Bij gamification en serious denken de meeste mensen direct aan digitale oplossingen, VR-brillen etc. Het kunnen echter ook bordspellen of fysieke spellen zijn. Kenmerk van een serious game is dat het primair een ander doel heeft dan puur vermaak. Een bekend voorbeeld van gamification is de progress-balk in Linkedin.

Voordelen van spelen in het werk
Het toevoegen van spelelementen zorgt ervoor dat leren leuk wordt en daardoor leren mensen sneller en makkelijker. Ook creëer je een veilige omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en ook fouten kunnen maken. Hierdoor zullen zij de boodschap sneller tot zich nemen. Mensen leren vaak het meest als zij zien wat de gevolgen zijn van hun acties dan wanneer het hen alleen verteld wordt. Tot slot kun je door het spelen van een spel snel en duidelijk zien hoe de verhoudingen in een team zijn. Je ziet direct wie de leiding neemt, wie afwacht, wie goed is analyseren en wie chagrijnig wordt omdat hij er niet uit komt. Door mensen een beetje onder druk te zetten, laten zij natuurlijk gedrag zien en dat is ook het gedrag dat zij in hun werk laten zien. Het is daarom wel belangrijk om na afloop van een spel goed te evalueren en de resultaten te bespreken.

Waarvoor gebruik je spelen in het werk?
Gamification kan voor allerlei thema’s worden gebruikt. In het begin werd het vooral gebruikt voor thema’s als leiderschap, teambuilding en het aanleren van vaardigheden. Inmiddels zijn er ook games gericht op bijvoorbeeld interculturele communicatie en het doorgronden van protocollen etc.

De vooroordelen
Er zijn verschillende vooroordelen ten opzichte van spelelementen in het werk. In de eerste plaats denken mensen vaak dat het veel tijd kost. Omdat spellen vaak op maat gemaakt worden, hoeft een spel in principe niet meer tijd te kosten als een andere vorm van training of educatie. Soms wordt ook gezegd: we zijn hier met serieuze zaken bezig, we gaan toch geen spelletjes spelen? Maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen spelenderwijs een boodschap beter tot zich nemen. Het is vooral belangrijk dat je het op de juiste manier doet.