Forenzen

Forenzen

Aansluiten in de file of in de rij op het perron voor de deuren van de trein. Dat is voor veel forenzen dagelijks de keuze. Per dag besteden we ongeveer een half uur aan die reis. Deze Werkverkenners aflevering gaat over deze keuze en hoe je de tijd het nuttigst kan gebruiken.

Brecht Sies is naast zelfstandig adviseur en interimmanager ook forens. Hij werkt door heel Nederland en maakt deze reis voornamelijk met de auto. Zijn dag begint met nadenken of hij voor de file vertrekt of erna. Dat is voor Brecht een constant proces. Tijdens de reis probeert hij gericht podcasts te luisteren. “Voor mij is dat wel een moment van reflectie.”, vindt Brecht, “Wat gebeurt er in de wereld? Dan probeer ik wel na te denken wat dat nou betekent voor mij?” Voor hem is dat het alternatief voor het lezen van een boek. Door dit te doen heeft hij niet het gevoel dat hij zich leeg voelt na een reis met de auto. Dit zou ook kunnen in de trein, maar voor zijn baan is het makkelijker om met de auto te reizen. Er is voor hem nog geen gunstig alternatief op dit moment.

Jos Hollestelle is partner bij adviesbureau Syndes & Morgen. Hij adviseert bedrijven op het gebied van mobiliteit. Hem werd de vraag gesteld of dit een probleem is waar werkgevers meezitten. Dit is iets wat volgens Jos een steeds groter aandachtspunt is voor bedrijven. Dit heeft een aantal redenen. Ieder jaar is er een toename van files. “Door de mobiliteitsbewegingen is de impact van CO2 uitstoot enorm groot.” Daarnaast geeft Jos aan dat bepaalde reismethodes negatief zijn voor medewerkers. “Mensen die langer reizen hebben een hoger verzuim. Daarnaast hebben mensen die veel in de auto zitten gemiddeld een hoger BMI. Echter zorgt de fiets en openbaar vervoer voor productiviteit.” Aan hem werd ook gevraagd welke belangen bedrijven hebben bij andere reismethodes voor medewerkers. De hoge CO2 uitstoot is een probleem. Ruimte wordt schaarser, omdat steeds meer werkgevers naar de stad trekken. De parkeerkosten zijn daar erg hoog. “Dan kan je niet iedereen met de auto laten reizen als werkgever”, volgens Jos. Werkgevers kunnen daarom kijken naar thuiswerken of fietsvervoer. Jos heeft als advies dat werkgevers zich meer moeten gaan richten op een manier van reizen die vitaler is. Ook kan er worden gericht op een output georiënteerde werkwijze. Mensen kunnen tijdens het reizen al werken zodat ze iets later van huis kunnen en ook iets eerder naar huis kunnen.

Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Hij beantwoordt de vraag op welke manier de overheid deze situatie beïnvloed. De overheid doet dit door invloed uit te oefenen op de tarieven van het openbaar vervoer, volgens Bert. Hierdoor vallen de tarieven lager uit dan zonder de invloed van de overheid. Via het prijsbeleid kunnen mensen overgehaald worden om te reizen met de trein in plaats van de auto. Wat de overheid ook doet is het aanleggen van goede fietsinfrastructuur. Dit bevordert het fietsverkeer op een positieve manier. Daarnaast geeft Bert aan dat het gebruik van de auto beperkt wordt. Dit wordt gedaan op een aantal centrale delen van steden zoals het centrum. Mensen zoeken hierdoor naar een alternatief om het centrum te bereiken. Volgens Bert zorgt de afstand tussen de woning, werk en het station voor een lagere de kans op het reizen met de trein.

De belangrijkste les die we uit deze aflevering kunnen halen is: Het is in sommige gevallen nog best een puzzel om effectief van A naar B te komen. In de trein kan je makkelijk werken, maar pas op voor eventuele meeluisteraars!

Forenzen - 29 oktober 2019
Beluister de uitzending