Fluitend naar je werk

Fluitend naar je werk

Het wordt een stuk gezelliger op de werkvloer als iedereen energie haalt uit zijn of haar baan. Als mensen plezier hebben in hun werk, gaan ze waarschijnlijk wat harder werken. Daarom wil elk bedrijf zoveel mogelijk bevlogen medewerkers. 

Toon Taris en Wilmar Schaufeli zijn beide hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Schaufeli: ‘Na 10 jaar onderzoek naar burnout was ik toe aan positievere zaken. Positieve psychologie is erop gericht om mensen meer uit zichzelf te laten halen, uitgaand van talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Tegenpool van burnout is bevlogenheid, anders dan workoholisme waarbij mensen heel hard werken vanuit een obsessieve motivatie. Bevlogen mensen werken hard omdat ze hun werk leuk, interessant en belangrijk vinden. Dat kan in iedere baan. Er horen persoonskenmerken bij zoals optimisme, zelfvertrouwen en emotionele intelligentie.’

Leuk werk en autonomie

Taris zegt dat bevlogenheid gemeten kan worden. ‘Hoeveel energie je in je werk stopt en eruit krijgt; betrokkenheid bij je werk, hard werken en er plezier in hebben; opgaan in je werk, doorwerken omdat je het leuk vindt. Een bedrijf kan de bevlogenheid van medewerkers ook frustreren. Een nieuwe baan kan tegenvallen doordat zaken verkeerd zijn voorgespiegeld; het is belangrijk een realistisch beeld te geven van werk en bedrijf. Slechte doorgroeimogelijkheden of weinig ruimte voor nieuwe ideeën kunnen bevlogenheid ook frustreren. Je kunt het ook omdraaien: mensen beginnen vol enthousiasme aan een baan, doen het goed, krijgen meer ruimte, raken meer bevlogen, gaan nog beter presteren. Bevlogenheid hangt samen met een aantal bevorderende factoren, zoals leuk werk en veel autonomie; prettige werksfeer en veel sociale steun.’

Bevlogenheid versterken

Directeur Research bij Schouten & Nelissen Research en fellow aan de Erasmus Universiteit Jessica van Wingerden promoveerde op het thema bevlogenheid in organisaties. Ze vroeg zich af waarom de ene collega gepassioneerd is over een baan en de ander zich verveelt of er ziek van wordt. ‘Hoe kan je zorgen dat mensen goed, gezond en gelukkig aan het werk zijn? Als je bevlogen bent, haal je energie uit je werk en kijk je voldaan terug op wat je gedaan hebt. Je meet het met vragenlijsten, maar ziet het ook aan hoe mensen erbij zitten en lopen, hoe enthousiast ze zijn en of ze tevreden klanten hebben. Verschillende interventies kunnen bevlogenheid versterken. Mensen trainen om weerbaarder en veerkrachtiger te worden; laten zien hoe je vanuit je passie en talent werkt en je bevlogenheid vasthoudt door op tijd je werk weer los te laten en te ontspannen. Leidinggevenden die hiermee aan de slag willen, kunnen zorgen dat mensen doen waar ze goed in zijn en vanuit hun kracht een bijdrage leveren aan de organisatie. Daarnaast laten zien wat het hogere doel van de organisatie is en hoe de individuele medewerker daaraan bijdraagt en het verschil maakt voor klanten en collega’s. En mensen daar ook erkenning en waardering voor geven. Ontwikkeling, groei en voldoende uitdaging is ook een heel belangrijke interventie. Dat betekent niet dat iedereen autonomie moet krijgen, zonder sturing en begeleiding. De leidinggevende moet oog houden voor de behoefte van het individu om te zorgen dat iemands bevlogenheid niet wegebt.’

Fluitend naar je werk - 30 mei 2018
Beluister de uitzending