Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Flex managen, een vak apart

Flex managen, een vak apart

Extern personeel vorm een steeds belangrijker deel van de organisatie. Hoe is deze uitdijende flexibele schil te managen? Management & Consulting sprak met Christoph van der Stelt en Anne Meint Bouma over de rol van Brainnet hierin als Managed Service Provider (MSP). “Vertijdelijking en flexibilisering vragen om meer regie.”

Dankzij de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn er legio mogelijkheden om de gevraagde capaciteit in te vullen. Dat maakt tegelijkertijd het manage van de inhuur complexer. Daarnaast is er meer variatie in de vraag vanuit de markt dan voorheen. Naast inhuur voor regulier werk, raakt het specifiek inhuren op projectbasis in zwang. Van der Stelt: “Wij kijken naar het hele capaciteitsvraagstuk waarbij we kosten, efficiency, compliancy of schaarste altijd onderdeel laten zijn van de vraag. Door de drijfveren te kennen komen we tot de kern van het capaciteitsprobleem en vinden we samen de beste invulling. ”

“Een MSP neem steeds meer de rol van regisseur van capaciteit op zich,” stelt Bouma vast. “Vijftien jaar geleden bestond ons werk uit het bij elkaar brengen van vraag en aanbod aan de inhuurkant. De afgelopen jaren kwam daar het inrichten van de processen bij: de administratieve uitlijning, het papierwerk, de wet- en regelgeving vatten in systemen tot een slim en efficiënt proces. Dat is nog altijd de kern van wat een MSP doet, maar de scope wordt breder. Waren wij twee, drie jaar geleden functieprofielen aan het schrijven, nu zegt de klant ‘dit willen wij als resultaat’ en het is aan ons om dat goed in te vullen.”

De urgentie van flexibiliteit in organisaties gaat hand in hand met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De flexibele schil van bedrijven maakt een onmisbaar deel uit van de organisatie. Het gevolg daarvan is dat daar waar vroeger op de werkvloer twee smaken – vaste werknemers en uitzendkrachten – bestonden, er nu een veel grotere variatie is. Van der Stelt: “Hierdoor wordt de inhuur complex. Wij zien organisaties daarmee worstelen. Voor ons als MSP vormt dat natuurlijk een mooie uitdaging.”

Wilt u het hele artikel lezen? Download dan de pdf.

Lees het hele artikel