Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Externe inhuur: kostenpost of strategisch instrument?

Externe inhuur: kostenpost of strategisch instrument?

Bedrijfskundige Eric Sessink heeft zo zijn eigen visie op de inhuurmarkt. ‘Nog veel te veel organisaties huren ongecontroleerd mensen in, terwijl het een uitgelezen kans is om juist strategische keuzes te maken. Ik zie dat er nog steeds heel klassiek wordt gedacht: externen worden ingezet om gaten te dichten en worden gezien als dure kostenpost. Jammer, want op die manier laten bedrijven enorme kansen liggen.’

Eric Sessink maakte een achttal jaren geleden bewust de keuze om als ZZP´er aan de slag te gaan. ‘Ik help ondernemingen op interimbasis bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Eerder deed ik dit werk in loondienstverband, maar ik had de behoefte snel verschillende organisaties te leren kennen. Als ZZP´er kreeg ik de kans om in korte tijd voor heel veel verschillende organisaties te werken. Mijn expertise heb ik inmiddels in heel verschillende branches kunnen inzetten. Waardevol en leerzaam voor mij, maar zeker ook voor mijn opdrachtgevers. Nu ben ik interimmanager Inkoop aanbestedingen bij de Luchtverkeersleiding, per 1 februari krijg ik hier een vast dienstverband.’

Talent

‘Nederland telt op dit moment ruim 700.000 ZZP’ers en dat aantal zal de komende jaren steeds verder groeien. Ik zie dat steeds meer mensen een heel bewuste keuze maken om de (schijn)zekerheden van een vast loondienstverband in te ruilen voor het zelfstandig bestaan. Mensen die heel bewust zelf kiezen, zijn gemotiveerd en vaak ontzettend goed in hun vak. Ik zie dat er bij organisaties nog te weinig specifiek gezocht wordt op talent, ook vind ik dat het tijd wordt dat de bureaucratische wet- en regelgeving rondom inhuur van professionals soepeler wordt. Zeker bij overheidsinstanties wordt de markt gedomineerd door grote spelers, regels voeren de boventoon, terwijl het over talent zou moeten gaan.’

Eric vindt dat ZZP’ers goed moeten kijken naar hun tarieven. ‘De externe inhuur wordt als duur ervaren. Tarieven zijn nu aan de hoge kant, omdat ZZP’ers fors moeten betalen voor hun pensioen en ook de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn erg hoog. Ik denk dat de kostprijs omlaag kan als ZZP’ers de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van collectieve pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dan kunnen de tarieven omlaag en komt het uurtarief dichter bij de kosten voor eigen personeel.’

Smeerolie

De succesvolle organisaties van de toekomst zijn in staat heel snel en flexibel aan te sluiten op marktvraagstukken. ‘Bedrijven die zich het best aanpassen aan de omstandigheden van het moment, zullen het verschil maken. Het zijn organisaties die de juiste mensen weten te verzamelen rondom een bepaald vraagstuk of thema. Zij weten slimmer te werken met minder mensen.’ Eric ziet parallellen in deze manier van werken met de stichting Food4bees, waarvan hij een van de oprichters is. ‘Hier hebben we mensen verzameld rondom het thema van de bijensterfte en de gevolgen voor voedselproductie. Geweldig om te zien hoeveel energie er vrijkomt als je mensen vanuit hun eigen kennisgebied laat meedenken over een belangrijk onderwerp. Vanuit een klein initiatief is dit uitgegroeid tot een veel grotere beweging. Ik ben ervan overtuigd dat dat mede komt doordat we mensen hebben aangesproken op hun eigen expertise, dichtbij hunzelf en dat motiveert. Erg inspirerend. Ik ben ervan overtuigd dat dit principe ook voor de inhuurmarkt geldt. Als je mensen vanuit allerlei expertises laat meedenken over specifieke bedrijfsissues, dan gaan de raderen draaien en komt de juiste energie vrij om tot grootse resultaten te komen.’ Meer informatie over Food4bees lees je elders in dit magazine.