Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Een zoektocht om te komen tot een duurzame ontwikkeling van onze arbeidsmarkt

Een zoektocht om te komen tot een duurzame ontwikkeling van onze arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert. Vandaag de dag bestaat de arbeidsmarkt uit vaste banen en flexibele arbeid, zoals uitzenden, detacheren van medewerkers, payrolling, de inzet van zelfstandig professionals, interim managers en freelancers. Organisaties hebben te maken met inleenovereenkomsten, consultancyopdrachten, statements of work én nog vele andere manieren. We zien dat mensen steeds meer de behoefte hebben zichzelf te organiseren. Ze willen relevant werk doen, met anderen samenwerken aan uitdagende opdrachten en verantwoordelijk zijn voor de indeling van tijd. Vastigheid doet er minder toe.

Een vaste baan aanbieden is voor een werkgever niet altijd het beste antwoord als je bedenkt dat die baan over een paar jaar überhaupt niet meer bestaat. Voor veel specialistische functies worden steeds vaker zzp’ers ingeschakeld. Deze specialisten worden vaak op eigen verzoek tijdelijk gebonden aan een project. Zij zetten zich in voor een specifieke opdracht of taak. Opdracht af? Dan graag door naar de volgende uitdaging bij een andere opdrachtgever! Daarbij is de behoefte van organisaties steeds vaker kort cyclisch.

De cijfers

In juni 2015 publiceerden TNO en het CBS een onderzoek naar flexibele arbeid. Daarin constateerden zij dat het aandeel arbeiders dat werkt met een flexibel contract toeneemt. Waar de flexibele schil in 2007 nog 20% bedroeg en in 2014 25%, verwacht men in 2020 uit te komen op een flexibele schil van 30%. Omdat de laatste jaren het aantal vaste arbeidskrachten in vrijwel alle sectoren is afgenomen, kunnen we vaststellen dat ‘flexibele arbeid’ dus de voorkeur heeft boven ‘vaste arbeid’.

Daarom BNR Werkverkenners

Met BNR Werkverkenners willen we graag een positieve bijdrage leveren aan de thema’s rondom werk en specifiek op het gebied van flexibel personeel. Uiteindelijk is het ons doel om samen met werkgevers, beleidsmakers, werknemers, belangenbehartigers, economen, hoogleraren, trendwatchers, opdrachtgevers en zzp’ers te komen tot nieuwe inzichten en ideeën die leiden tot een duurzame ontwikkeling van onze (flexibele) arbeidsmarkt.