Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Een sterker groepsgevoel en een lager ziekteverzuim

Een sterker groepsgevoel en een lager ziekteverzuim

“Een sterker groepsgevoel, een lager ziekteverzuim en een supergemotiveerde collega. Dat zijn de veelgehoorde positieve effecten van het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt zoals statushouders”, vertelt Astrid Rannenburg. Zij is Senior Recruiter bij Brainnet, werkzaam voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Zo’n twee jaar geleden ben ik in deze functie gestart. Onze dienstverlening op het gebied van inclusief ondernemen ontstond door specifieke klantvragen. Ik ben iemand die graag anderen helpt en via mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting Ouderenzorg heb ik ontdekt hoe betekenisvol het is om mensen die eenzaam en geïsoleerd zijn een kans te bieden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak eenzaam en missen perspectief. Werk geeft zingeving en structuur.”

Supergemotiveerd

“Het is absoluut van belang om als organisatie heel goed na te denken voordat je overgaat tot het plaatsen van een medewerker met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking. Je moet het niet doen vanwege de subsidies, dat is een bijkomstigheid. Als je als organisatie daadwerkelijk een serieuze afspiegeling wilt van de maatschappij in je organisatie, dan hoort iedereen erbij. Het betekent wel dat je als team rekening moet houden met iemands beperkingen en de focus moet leggen op wat iemand wel kan”, vervolgt Astrid. “Nog niet zo lang geleden plaatste ik een man op een verwerkingsafdeling. Het bleek dat hij de helft langzamer werkte dan de anderen. Dat leidde bij hem tot heel veel stress. Toen ik hem duidelijk maakte dat zijn leidinggevende en collega’s begrip hadden voor zijn situatie en er bovendien een kostenregeling was voor zijn opdrachtgever, bloeide hij helemaal op. Hij is ontzettend blij en supergemotiveerd. Daar doen we het voor!”

Dienstverlening inclusief ondernemen

Overweegt u iemand aan te stellen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt, dan kunt u vanaf het eerste moment bij Brainnet terecht. Astrid: “Ik inventariseer de wensen en bespreek de mogelijkheden. Wil je je op een specifieke doelgroep richten zoals jongeren met een Wajong-uitkering, mensen in de WAO of WIA, of is iedereen welkom? Het is belangrijk dat we dit helder hebben en dat de organisatie vooraf goed weet wat er nodig is om iemand succesvol aan de slag te helpen en te houden. Uiteraard weten wij welke regelingen en subsidiemogelijkheden er zijn. Is alles eenmaal helder, dan schakel ik met de partijen binnen ons netwerk die mensen kunnen aanbieden. Zij weten precies wat iemand kan maar ook wat er nodig is om bijvoorbeeld de werkplek aan te passen. Als we een geschikte kandidaat hebben gevonden, dan doen wij de eerste screening. Uiteraard zoeken we naar een kandidaat die qua opleiding en werkervaring zo goed mogelijk aansluit op de werkzaamheden. Een goed inwerktraject en coaching zijn heel belangrijk. We nodigen de persoon uit op ons kantoor en bereiden hem of haar voor op het gesprek bij de opdrachtgever. Ik maak verwachtingen helder en stel de persoon gerust. Vaak is het voor het eerst in tijden dat iemand op gesprek gaat bij een potentiële werkgever. Ik probeer hen duidelijk te maken dat het een goede oefening is en dat het oké is als het niet lukt. We gaan dan ons best doen om een nieuwe opdracht te vinden.”

Dankbaar werk

“Bij het plaatsen van kandidaten, streven we altijd naar een duurzame oplossing. Dus dat de persoon uiteindelijk in vaste dienst komt van de opdrachtgever. Het is mooi te zien dat het effect van het aannemen van een medewerker die tot dan toe thuis zat vaak zo positief is voor de betreffende afdeling. Het draagt bij aan bedrijfstrots en er ontstaat vaak socialer gedrag onderling. En het allerbelangrijkst: je biedt met elkaar iemand perspectief. Het is superdankbaar werk”, besluit Astrid.

Hoe werkt inclusief ondernemen in de praktijk?

Rabobank Betaalproducten Lokale Banken in Ede heeft ervaring met inclusief ondernemen. Teamleider Dennis Reijmer vertelt dat Rabobank Operations de focus legt op specifieke doelgroepen als nieuwkomers (statushouders) en medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. “We willen iedereen een kans geven op een leuke baan die past en kijken niet naar beperkingen maar naar kwaliteiten. Eigenlijk vind ik het gek dat je een inclusiviteitstraject nodig hebt om mensen binnen te halen, het mag wel wat normaler worden. Deze mensen kunnen en willen een bijdrage leveren, dus laten we het gewoon doen. Wij organiseren drempelverlagende events om nieuwkomers te koppelen aan onze organisatie. Een kop koffie drinken werkt dan beter dan een standaard sollicitatieprocedure.”

Leren van elkaar 

Rabobank Betaalproducten Lokale Banken in Ede heeft een nieuwkomer in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is Ruben, die vanuit Brainnet een jobcoach heeft en door Dennis begeleid wordt. “Ik spreek periodiek met hem over dingen die voor anderen heel gewoon zijn maar voor Ruben soms nog niet. Dat geeft ook leuke nieuwe inzichten en heeft op beide partijen een lerend effect: we spiegelen en houden elkaar scherp. In mijn team vinden mensen het spannend dat hij een beperking heeft, want dat is toch anders dan anders. Door er met elkaar over te praten zie je dat mensen heel welwillend zijn om een extra stapje te zetten. Het brengt het team dichter bij elkaar. Als leidinggevende vind ik het heel bevredigend om te zien dat ze zich ‘one of the guys’ voelen. Daar is niet zoveel voor nodig hoor, maar het is goed om je ervan bewust te zijn en begrip te hebben voor iemands situatie.”

In eigen tempo werken

Ruben Bos (32) is drie dagen per week medewerker Transactieverwerking Betaalproducten bij Rabobank Ede. Na de gezamenlijke dagstart stelt hij overeenkomsten op, rappelleert klanten en schakelt met collega’s van andere afdelingen. “Binnen deze uitdagende baan kan ik nog veel leren. Lange processen waarvoor je veel moet lezen en puzzelen vind ik lastig, dat kost veel tijd en energie. Ik heb mijn eigen doelen en mag op mijn tempo werken. Omdat ik de erfelijke hartspierziekte ARVD heb, wat hartritmestoornissen veroorzaakt, ben ik sneller vermoeid en kosten vooral nieuwe dingen veel energie. Drie hele dagen werken is vol te houden omdat er steeds een rustdag tussen zit. Het is een leerdoel om mijn grenzen beter te leren kennen en hier ook concreet wat mee te doen. Daarom is het fijn dat ik een jobcoach heb. Zo nu en dan sparren over bepaalde dingen is heel waardevol en helpt mij echt vooruit. Het geeft voldoening dat er een werkplek voor mij is waar ik de ruimte krijg.”

De betekenis van inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen betekent werk bieden aan een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om werknemers met een psychische of fysieke aandoening of chronische ziekte. Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. Een 'inclusieve werkgever' laat werknemers met een arbeidsbeperking 'naar vermogen' betaald werken. Ontdek meer over inclusief ondernemen