Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Een duidelijk gesprek met een Webmodule

Een duidelijk gesprek met een Webmodule

We moeten nog even geduld hebben maar hij gaat er komen: de webmodule! Een digitaal hulpmiddel waarmee je kunt vaststellen of de wetgeving voor werknemers wel- of niet op jou van toepassing is. Een oplossing van deze tijd, modern en hip. Je start je computer op, klikt een paar keer met de muis, beantwoordt een paar duidelijke vragen, drukt op de ‘Enter-knop’ en ‘voila’! Je weet waar je aan toe bent. Dat gaat straks een beetje op deze manier, stel ik me zo voor:

Vul de onderstaande vragen duidelijk en volledig in.  

1. Wie bent u en wat doet u?

Floor de Vries, ook wel ‘Flo’ of ‘Florence’. Van Florence Nightinggale weet u wel. Ik ben namelijk zorgverlener… ADL-verzorging, werkoverleggen MDO en multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners. Dat soort dingen.

(Gedachte: ‘zou ik volledig genoeg zijn?’)

2. Hoeveel opdrachtgevers heeft u?

1 / 2 / Meer dan twee

(Gedachte: Laat ik het zo maar invullen. Ik werk ergens in loondienst en via een bemiddelkantoor daarnaast in opdracht voor een paar partijen. Dus meestal wel meer dan 2 lijkt me)

3. Maakt u reclame of probeert u actief nieuwe klanten te werven?

Nee / Ja

(Gedachte: o ja, ik moet nog even bij dat ziekenhuis langs en misschien kan ik het bemiddelkantoor vragen of zij nog partijen weten waar ik wat voor zou kunnen betekenen. Ga ik zeker doen, dus ‘ja’)

Het algoritme neemt de invoer in zich op, de computer pruttelt en daar is de uitslag: “u bent ondernemer!” staat er. Mits de vragen duidelijk en naar waarheid zijn ingevuld, uiteraard. “Uw opdrachtgevers zijn gevrijwaard van loonheffingen”. Goed systeem! Recht uit de computer is de toekomst! Waarom hebben we al die jaren zo moeilijk gedaan?

Heel vrij vertaald was dit de situatie die op 3 augustus aan de Rechtbank Noord-Nederland is voorgelegd. ‘Floor’ had een VAR aangevraagd maar kreeg -twee jaar- later toch een navorderingsaanslag in haar brievenbus. In de ogen van de Belastingdienst waren de vragen duidelijk onjuist ingevuld. Floor werkt alleen voor het bemiddelkantoor dus één opdrachtgever en van enige eigen werving is feitelijk weinig terecht gekomen, aldus de Belastingdienst. De vrijwaring is onder valse voorwendselen verkregen.

Gelukkig is de rechter wel begripvol voor Floor. Iemand die niet juridisch- of fiscaal geschoold is weet nu eenmaal niet het ‘juiste’ antwoord is op dergelijke vragen. Wat het ‘juridisch juiste’ antwoord zou moeten zijn, was ten tijde van het invullen van de antwoorden niet bekend en een duidelijke toelichting ontbrak. Logischerwijs dacht Floor hierdoor dat zij de vragen mocht interpreteren naar het ‘normale spraakgebruik’. De rechter snapt ook wel dat -na de Babylonische spraakverwarring- geen mens meer dezelfde taal spreekt. Om elkaar nog (een klein beetje) te begrijpen moeten we in gesprek gaan. Doorvragen en steeds opnieuw vaststellen dat we (nog steeds) het zelfde bedoelen. In het najaar zorgt het kabinet in ieder geval vast voor een duidelijke toelichting bij wat wel en wat niet een ‘arbeidsovereenkomst’ is. Ik hoop dat we dan ook allemaal zullen begrijpen wat wel en niet mag. Vervolgens wordt het ‘goede gesprek’ voor u geprogrammeerd in een webmodule. Ik kijk er erg naar uit om deze webmodule te leren kennen. Nu maar hopen dat de webmodule straks ook wel zin heeft in een praatje.