Een afstand tot de arbeidsmarkt: Brainnet biedt kansen

Een afstand tot de arbeidsmarkt: Brainnet biedt kansen

“Inclusief ondernemen is het bieden van werk aan een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om werknemers met een psychische of fysieke aandoening of chronische ziekte, maar ook andere kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders”, vertelt Yvonne Conijn, Recruiter Inclusief Ondernemen bij Brainnet.

“Op het moment dat u iemand aan wilt stellen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de eerste stap een inventariserend gesprek. Wat zijn de wensen en wat zijn de mogelijkheden? Is er een specifieke doelgroep waar u zich op wilt richten, zoals jongeren met een Wajong-uitkering of mensen in de WAO of WIA, of is iedereen welkom? Inclusief ondernemen doet u niet voor de subsidies, maar wij kunnen u goed informeren over welke mogelijkheden en regelingen er zijn. Daarnaast informeren we u als organisatie over wat er nodig is om iemand succesvol aan de slag te laten gaan en bieden hier ook ondersteuning in. Hierna worden de juiste partijen uit ons netwerk ingeschakeld en gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat. Uiteraard zoeken we naar een kandidaat die qua opleiding en werkervaring zo goed mogelijk aansluit op de werkzaamheden”, legt Yvonne uit.

Brainnet zorgt ook dat de kandidaat goed voorbereid is en weet wat er verwacht wordt. Goede begeleiding is essentieel en vaak hebben kandidaten al een lange tijd geen sollicitatiegesprek gehad. We maken de verwachtingen duidelijk en stellen iemand gerust. Dat is belangrijk want zo gaat iemand meer ontspannen het gesprek in met de klant.

De positieve effecten van inclusief ondernemen

Het is van belang dat een organisatie goed nadenkt voordat het overgaat op inclusief ondernemen. Wilt u als organisatie een afspiegeling zijn van de maatschappij, bent u van mening dat iedereen een kans verdient en wilt u rekening houden met de uitdagingen die dit kan bieden? Dan is inclusief ondernemen iets voor u. Yvonne: “Wij kijken naar wat iemand wel kan. We hebben een tijd geleden een man geplaatst op een verwerkingsafdeling. Het bleek dat hij de helft langzamer werkte dan de anderen. Dat leidde tot stress bij hem. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat zijn leidinggevende en collega’s begrip hadden voor zijn situatie. Hij bloeide helemaal op en is nu super gemotiveerd.”

Het is niet alleen de werkzoekende die baat heeft bij het werk dat wij bieden. Ook de afdelingen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen te werken zien positieve effecten. Het draagt bij aan de bedrijfstrots en er ontstaat vaak socialer gedrag onderling. U biedt vooral met elkaar iemand perspectief en dat is dankbaar werk.

Inclusief ondernemen brengt het team dichter bij elkaar

Naast werving, selectie en het regelen van alle praktische zaken, zorgt Brainnet dat de kandidaat door een jobcoach op locatie wordt begeleid. Yvonne: “De jobcoach spreekt periodiek met de kandidaat bijvoorbeeld over dingen die voor anderen heel gewoon zijn, maar voor hem of haar soms nog niet. Dat geeft ook leuke nieuwe inzichten en heeft op beide partijen een lerend effect: we spiegelen en houden elkaar scherp. In het team vinden mensen het vaak spannend om samen te werken met iemand met een beperking of die ‘anders’ is. Door er met elkaar over te praten zie je dat mensen heel welwillend zijn om een extra stapje te zetten. Het brengt het team dichter bij elkaar.”

Met Brainnet/PRO Unlimited grotere impact

Afgelopen jaar heeft Brainnet haar krachten gebundeld met PRO Unlimited, een Managed Service Provider die wereldwijd actief is. Naast dat Brainnet nu een internationaal netwerk, toegang tot inhuurdata en integratie met VMS technologie heeft gekregen, waren beide partijen al lang voor het samengaan intensief bezig met inclusief ondernemen. Dit gaan ze nu gezamenlijk voortzetten om een nog grotere impact maken.

Meer weten over inclusief ondernemen?