Diversiteit & inclusiviteit, hoe pakt u deze uitdagingen aan?

Diversiteit & inclusiviteit, hoe pakt u deze uitdagingen aan?

Een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen, arbeidsmigranten, toename van ouderen en de Participatiewet; hoe gaat u als opdrachtgever hiermee om? Brainnet adviseert en begeleidt organisaties bij het realiseren van ambities rondom diversiteit & inclusiviteit en de belangstelling groeit.

Diversiteit betekent letterlijk: alles waar mensen onderling van elkaar kunnen verschillen. Denk aan leeftijd, geslacht, afkomst, vaardigheden en kennis. Vrijwel iedereen zal beamen dat diversiteit binnen de organisatie belangrijk is. Een diverse teamsamenstelling betekent een goede afspiegeling van de maatschappij waardoor bijvoorbeeld klanten zich beter begrepen voelen. Maar ook wordt er in teams met een diverse samenstelling vaak beter gepresteerd. Brainnet ziet dat veel opdrachtgevers zich vooral focussen op zichtbare diversiteit binnen teams, maar daarmee is er nog niets gezegd over inclusiviteit.

Inclusiviteit vergt een juiste cultuur

Als u open staat voor diversiteit en hier bij het samenstellen van uw personeelsbestand mee aan de slag gaat, is het ook van belang te werken aan een ‘inclusieve cultuur’. Een cultuur waarin mensen onderling elkaars verschillen respecteren, accepteren en elkaars kwaliteiten waarderen. Organisaties die succesvol werken aan inclusiviteit, focussen zich op het behalen van gezamenlijke successen. Iedereen levert naar vermogen een bijdrage aan de organisatiedoelen. Dat betekent teamresultaat altijd gaat boven individuele prestaties. 

Ieder talent verdient passend werk

Misschien vindt u, net als wij, dat iedereen vanuit sociale overwegingen een plek verdient op de arbeidsmarkt. Maar er is meer. Denk aan wetgeving zoals de Participatiewet. Bovendien heeft De Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om een vrouwenquotum of streefcijfers aan te houden in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Werken aan diversiteit is dus lang niet meer vrijblijvend.

Meer over D&I