Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Diversiteit en de witte man

Diversiteit en de witte man

Als je het er publiekelijk over hebt, lijkt iedereen warm voorstander te zijn van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Iedereen moet vertegenwoordigt zijn en iedereen moet zich er prettig voelen. Maar kijk je naar de praktijk, dan gebeurt er niet veel. Als we het er in principe allemaal over eens zijn dat de werkvloer in alle lagen diverser moet zijn, hoe gaan we dat dan aanpakken? Zou bijvoorbeeld een sprekersbureau, dat mensen zoekt op verzoek van de klanten, daar zelf een proactieve rol in kunnen spelen?

Lange weg

De diversiteitsdag (5 oktober) is net geweest en er komt een nieuwe wet om meer vrouwen aan de top te krijgen. Maar volgens Vivian Acquah, inclusive workplace wellness advocate, schiet het nog helemaal niet op. “Ik weet dat we in Nederland een lange weg te gaan hebben, maar voor bedrijven die er voor open staan adviseer ik; wat kan beter, waar moet je aan denken, en hoe kunnen ze beginnen. Internationaal is er meer beweging richting diversiteit en inclusie dan in Nederland. Dat heeft verschillende oorzaken. Het kan zijn dat bedrijven er nog niet de prioriteit van inzien, maar is er is ook een angst. Een angst om het verkeerd te doen of een angst van ‘ben ik straks niet meer welkom’.”

Wetgeving

Ook de SER ziet nog niet echt iets gebeuren op dit vlak. Mariëtte Hamer, voorzitter SER ziet dat er nog geen beweging gaande is, dat bij gelijke geschiktheid wordt gekozen voor een vrouw of iemand van kleur. “We kunnen wel zeggen dat het onderwerp veel meer aandacht heeft, maar het is nog niet het automatische. Er is pas geleden een vrij belangrijke wet aangenomen, waarin is afgesproken dat voortaan de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven, één derde vrouw moet zijn. Dat is groundbreaking omdat die raden veel invloed hebben op de benoemingen in de top van het bedrijf en veel invloed op hoe het gaat in het bedrijf.”

Kwaliteit en perspectief

Anouk Bienefelt, marketing manager Sprekershuys begeleid sprekers en ziet dat partijen meer diverse sprekers vragen. “Klanten zoeken een diverse invulling van hun programma, en dat willen ze natuurlijk ook met de mensen die op het podium staan. Wij kijken vooral naar kwaliteit, wie is het beste op die plek? Daarnaast kijken we naar de volledige invulling van het programma. Daarbij zou je kunnen zeggen: als je mensen hebt met verschillende achtergronden of perspectieven op jouw thema, komt dat de discussie alleen maar ten goede. Er wordt steeds vaker gevraagd om een vrouw, om te zorgen voor meer diversiteit.”

Het schiet in Nederland nog niet echt op met de diverse werkvloer. We hebben zelfs een wettelijke regeling nodig om het een beetje beweging te krijgen. Terwijl het voor de aansluiting met je doelgroep belangrijk is om een weerspiegeling van de samenleving in je organisatie te hebben. En voor innovatie en creativiteit is het van wezenlijk belang dat er verschillende perspectieven in het team bestaan. Als je die diversere werkvloer wilt, betekent dat ook dat de witte man soms misgrijpt, of een stapje opzij moet doen. Dat is heel logisch in de breedte, maar heel frustrerend voor iemand individueel.

Diversiteit en de witte man - 12 oktober 2021
Beluister de uitzending