Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Moeten inhurende klanten hier iets van merken?

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Moeten inhurende klanten hier iets van merken?

Tijdelijke contracten moeten worden ontmoedigd en vaste contracten juist aangemoedigd. De WW moet worden versoberd en ontslag van mensen moet goedkoper worden voor werkgevers. Deze conclusies (of beter gezegd compromissen) trekt de politiek, nadat er de afgelopen jaren lang is nagedacht over onze arbeidsmarkt. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid moet volgens het CPB leiden tot méér banen en 20.000 extra arbeidsplaatsen op jaarbasis. Een positief effect.

Na de eerste paar maanden merkt Brainnet hoe de markt hier op reageert. Met name detacheerders met een bedrijfsmodel met vooral tijdelijke arbeidscontracten willen hogere tarieven doorberekenen aan klanten voor als ze na 2 jaar mensen nog steeds in dienst moeten hebben en de transitievergoeding moeten gaan betalen. Ze willen op deze manier reserveren voor de transitievergoeding. Detacheerders die zich richten op het detacheren van vaste medewerkers zouden juist lagere tarieven kunnen hanteren vanwege het feit dat zij lagere ontslagkosten zullen hebben in de toekomst. Een tegengestelde beweging zou je zeggen, maar de tweede groep hoor ik nauwelijks.

Ik ben van mening dat geen van de tarieven gecorrigeerd moet worden, niet omhoog maar ook niet omlaag. Volgens de Brainnet Benchmark verschillen de tarieven nu al niet van elkaar. De vraag van de klant blijft gelijk: de juiste persoon op de juiste plek tegen het juiste tarief. Weinig klanten zijn bereid om een aangepast tarief te betalen, afhankelijk van de arbeidsrechtelijke situatie bij een detacheerder. De praktijk sluit hier bij aan.

In plaats van het tarief voor klanten te verhogen, kunnen detacheerders beter gebruik maken van het lagere risico bij langjarige contracten. Meer investeren in hun mensen en een duurzame samenwerking aangaan met hun arbeidskrachten. Dat is vanaf heden namelijk ‘iets’ aantrekkelijker. Let op het woordje ‘iets’, want het in dienst nemen van mensen is de afgelopen jaren over de hele linie meer ontmoedigd. De effecten van de nieuwe wetgeving wegen niet op tegen de gestegen werkgeverslasten van de afgelopen jaren. Het grootste effect van de nieuwe wet zit in de versobering van de WW, dat maakt de nieuwe wet dus een eenvoudige bezuinigingsoperatie. De versobering moedigt mensen aan om te gaan werken, zelfs tegen een lagere beloning. Dat  zou moeten leiden tot lagere kosten van detacheerders en lagere tarieven voor inhurende klanten.

De markt zal haar werk doen en het kaf scheiden van het koren. Detacheerders die voor het snelle geld gaan, krijgen het moeilijker. De ‘goede detacheerders’ krijgen het iets makkelijker. De tarieven kunnen gelijk blijven! Behalve door misschien een inflatiecorrectie. Maar ja, die is tegenwoordig ook bijna verwaarloosbaar...