De kracht van een niche

De kracht van een niche

Terwijl ze in Den Haag kletsen en bezuinigen, blijven ondernemers de economie veranderen. Nieuwe vormen van ondernemen, maar ook traditionele vanuit een bepaalde bezieling of motivatie, lijken hun weg ondanks de crisis goed te kunnen vinden. Zo ook Polteq. Polteq opereert in een duidelijke niche van software testen en door die keuze, nu zo’n 13 jaar geleden, is het bedrijf onverminderd succesvol.

Polteq’s oprichter Martin Pol is de grondlegger van het gestructureerd testen van informatiesystemen in Nederland. Deze gestructureerde aanpak wordt wereldwijd toegepast bij ontelbare organisaties in veel branches. ‘Vanuit die vraag ontstond het idee een eigen bedrijf op te richten. Inmiddels is Polteq de grootste onafhankelijke specialist in Nederland en België in het testen van software en marktleider op het gebied van testopleidingen’, vertelt algemeen directeur Alain Bultink.

Een duidelijke focus

Polteq stapte in een niche van de markt en is daarmee succesvol. ‘Bij veel van onze klanten is offshore softwareontwikkeling en testen lange tijd een trend geweest. We zien nu dat er steeds meer behoefte is aan een kernteam in vaste dienst en een flexibele schil daaromheen met specialisten die een bepaalde expertise met zich meebrengen. In die schil opereert Polteq. Wij focussen uitsluitend op het testen, maar dan wel in de volle breedte en alles wat daarbij komt kijken. We zijn 100 procent specialist op dit terrein en je ziet dat klanten dit waarderen. Tegelijk groeit de vraag, omdat testen steeds belangrijker wordt. Temeer omdat onze opdrachtgevers meer en meer afhankelijk worden van IT en zij door optimalisering van IT hun dienstverlening willen verbeteren, efficiënter willen werken en kosten willen besparen.’

Plezier

De professionals van Polteq werken veelvuldig op locatie bij de klant. ‘Specialistische kennis is ons grootste goed. Onze professionals zijn vakspecialist en inhoudelijk georiënteerd. Wij hebben een duidelijk idee bij het verbinden van deze toptalenten aan Polteq, want alleen door het vinden en houden van deze vakspecialisten, kunnen wij onze beloften aan onze klanten waarmaken. De combinatie van kennis en plezier in het werk is voor ons ontzettend belangrijk, daar werken we aan door het organiseren van sociale bijeenkomsten, veel trainingsmogelijkheden en informele bijeenkomsten waar we met z’n allen discussiëren over het vakgebied. Wij zijn leidend in de markt en tegelijk kleinschalig genoeg om als werknemer meer dan een personeelsnummer te zijn. Omdat we leidend zijn in de markt, hebben we ook invloed op de ontwikkelingen in de testwereld. Daarnaast investeren we in diverse doorgroeimogelijkheden.’

Groei

‘De markt is echt veranderd. Wat je ziet, is dat organisaties steeds meer focussen op hun eigen kernactiviteiten en voor specialistisch werk professionals inhuren op die momenten dat het nodig is. We hebben vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Groningen en sinds kort zitten we in Leuven, België. We zitten in de lift en voorzien een verdere groei. En dat is in deze tijden toch best bijzonder’, besluit Alain.